ROBIN HOODIN TARINAN UUSI TULEMINEN EN­SI-ILLASSA

HS Metro - - FRONT PAGE -

ROBIN HOOD toi­min­ta

Brit­ti­läi­seen kan­san­pe­rin­tee­seen Ka­le­va­lan lail­la kuu­lu­nut le­gen­da rik­kail­ta köy­hil­le ryö­vän­nees­tä Robin Hoo­dis­ta muut­tuu ker­to­jan­sa myö­tä. Täs­sä ver­sios­sa Sir Robin (Ta­ron Eger­ton) on ris­ti­ret­kil­tä ko­tiin Not­ting­ha­miin pa­laa­va ri­ta­ri, jon­ka ope­roi­man val­lan­ku­mouk­sen to­del­li­se­na joh­ta­ja­na Pik­ku-Joh­ni­na toi­mii sa­la­kul­je­tet­tu ara­bi ( Ja­mie Foxx).

Sil­miin­pis­tä­vin päi­vi­tys on ka­to­li­sen kir­kon esit­tä­mi­nen de­mo­ni­sen pa­huu­den ää­ri­pää­nä, ark­ki­vi­hol­li­se­na, jon­ka rin­nal­la sa­dis­ti­nen Not­ting­ha­min she­rif­fi­kin (Ben Men­del­sohn) vai­kut­taa en­ke­lil­tä. ”Pel­ko on aseis­ta pa­hin, sik­si kek­sim­me hel­ve­tin”, myön­tää pa­huu­den yli­pääl­lik­kö, kir­kon kar­di­naa­li (F. Mur­ray Ab­ra­ham) hä­pei­le­mät­tä.

Uu­vut­ta­van ryös­te­lyn ai­ka­na eh­tii aja­tel­la kai­ken­lais­ta. Tä­mä ka­ma­la kirk­ko on siis yhä ole­mas­sa? An­teek­si pyy­tä­mät­tä ja yh­tä vau­raa­na?

Ta­ron Eger­ton näyt­te­lee Sir Ro­bi­nia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.