YLI 140 UUTTA PUUTA ISTUTETAAN

Mec­he­li­nin­ka­dun leh­mus­ten kaa­to sai pal­jon huo­mio­ta. Nyt ti­lal­le istutetaan leh­muk­sen tai­mia.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Mec­he­li­nin­ka­dun kaa­det­tu­jen leh­mus­ten ti­lal­le istutetaan pa­ras­ta ai­kaa uusia leh­muk­sen tai­mia. En­sim­mäi­set uu­det tai­met is­tu­tet­tiin jo vuo­si sit­ten ja nyt urak­kaa jat­ke­taan is­tut­ta­mal­la 140 leh­mus­ta li­sää. Mec­he­li­nin­ka­dun van­hat kook­kaat leh­muk­set kaa­det­tiin vii­me vuon­na Mec­he­li­nin­ka­dun pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­des­sä. Leh­mus­ten kat­ko­mi­nen ai­heut­ti Töö­lös­sä suur­ta huo­mio­ta ja osas­sa asuk­kai­ta myös su­rua. Kaa­det­tu­jen puu­van­hus­ten pai­kal­le tuo­tiin jo­pa hau­ta­kynt­ti­löi­tä.

Mec­he­li­nin­ka­dun re­mont­ti on val­mis­tu­mas­sa. Ka­dul­le istutetaan nyt leh­muk­sia.

AHTI KANNISTO

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.