Tol­va­nen eh­kä nuor­ten ki­soi­hin

Ee­li Tol­va­nen on saa­mas­sa Nash­vil­lel­tä lu­van pe­la­ta nuor­ten MM-ki­sois­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Nash­vil­le Pre­da­tor­sin lai­ta­hyök­kää­jä Ee­li Tol­va­nen saat­taa ol­la mu­ka­na vuo­den­vaih­teen nuor­ten MM-tur­nauk­ses­sa.

Tol­va­nen pii­pah­ti NHL:n puo­lel­la Nash­vil­les­sä jou­lu­kuun alus­sa, mut­ta jou­tui ta­kai­sin far­miin Milwau­kee Ad­mi­ral­siin. Hän eh­ti pe­la­ta nel­jä ot­te­lua yl­hääl­lä.

”Jos on Ee­lis­tä kiin­ni, ei­kä hän ole yl­hääl­lä (Nash­vil­les­sä), hän ha­lu­aa ki­soi­hin. Se on niin ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus”, Tol­va­sen agent­ti To­mi Hau­la sa­noi Hel­sin­gin Sa­no­mil­le.

”Vaa­len vih­re­ää va­loa on tul­lut, mut­ta kaik­ki riip­puu hei­dän ti­lan­tees­ta. On­ko louk­kaan­tu­mi­sia tai mui­ta”, Hau­la sa­noi Pre­da­tor­sin ti­lan­tees­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.