Kii­naa syy­te­tään hak­ke­roin­nis­ta

HS Metro - - UUTISET -

Yh­dys­val­lat ja Bri­tan­nia syyt­ti­vät tors­tai­na en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la Kii­naa syyl­lis­ty­mi­ses­tä laa­joi­hin hak­ke­roin­tei­hin. Mai­den mu­kaan hak­ke­roin­nit ovat koh­dis­tu­neet ai­na­kin 45 koh­tee­seen Eu­roo­pas­sa, Aa­sias­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Koh­tei­ta ovat ol­leet muun muas­sa kau­pal­li­set ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gian yri­tyk­set se­kä Yh­dys­val­to­jen hal­lin­to, me­ri­voi­mat ja ava­ruus­hal­lin­to Na­sa, ker­toi­vat kan­sain­vä­li­set uu­tis­toi­mis­tot ja tie­do­tus­vä­li­neet.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.