10 ky­sy­mys­tä

HS Metro - - HUPIKLUBI -

1) Ke­net Kan­sain­vä­li­nen pai­ni­liit­to UWW va­lit­si vuo­den his­to­rian­te­ki­jäk­si vuon­na 2018?

2) Ku­ka on uu­den Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Tra­fico­min pää­joh­ta­ja?

3) Mit­kä jouk­ku­eet pe­laa­vat jal­ka­pal­lon seu­ra­jouk­kuei­den MM-fi­naa­lis­sa vuon­na 2018?

4) Kuin­ka mon­ta pro­sent­tia keuh­ko­syö­pään sai­ras­tu­neis­ta kuo­lee vii­des­sä vuo­des­sa diag­noo­sis­ta?

5) Kuin­ka mon­ta pro­sent­tia ih­mi­sis­tä on pu­na­hiuk­si­sia? 6) En­tä Skot­lan­nis­sa? 7) Mi­kä oli suo­ma­lais­ten me­di­aa­ni­tu­lo vuon­na 2017?

8) Ke­net ta­lous­leh­ti Fi­nancial Ti­mes va­lit­si vuo­den 2018 hen­ki­lök­si?

9) Ku­ka oh­ja­si elo­ku­van Pu­nai­nen vii­va (1959)?

10) Mi­kä on vuo­lu­ker­man ylei­sem­pi ni­mi?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.