Jo­ke­rit voit­ti ko­to­naan Si­bi­rin

HS Metro - - URHEILU -

Hel­sin­gin Jo­ke­rit voit­ti ko­to­naan Si­bir No­vo­si­birs­kin KHL:ssä tors­tai­na maa­lein 4–1 (1–0, 2–1, 1–0). Alex Grant vei isän­nät 1–0 -joh­toon en­sim­mäi­sen erän kuu­den­nel­la mi­nuu­til­la. Si­bi­rin Juk­ka Pel­to­la ta­soit­ti ot­te­lun toi­ses­sa eräs­sä 1–1:een ajas­sa 26.39. Jo­ke­rit kar­ka­si tä­män jäl­keen. Isän­tien Brian O´Neil te­ki en­sin 2–1 ajas­sa 32.34 ja Niklas Jen­sen li­sä­si hel­sin­ki­läis­ten joh­don 3–1:een vain mi­nuut­tia myö­hem­min. Si­bir pää­si pe­laa­maan kol­man­nen erän alus­sa vii­del­lä kol­mea vas­taan Jo­ke­rien Geoff Plat­tin ja Sami Le­pis­tön is­tues­sa kah­den mi­nuu­tin jää­hyä, mut­ta ei on­nis­tu­nut maa­lin­teos­sa. John Nor­man rat­kai­si lo­pul­li­ses­ti voi­ton Jo­ke­reil­le te­ke­mäl­lä 4–1 kuusi mi­nut­tia en­nen erän pää­tös­tä. Jo­ke­rit koh­taa seu­raa­vak­si KHL:ssä ko­to­naan sun­nun­tai­na Pie­ta­rin SKA:n.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.