Elo­ku­via ja pu­het­ta luon­to­suh­tees­ta

HS Metro - - WKD -

Suo­men luon­to­kes­kus Hal­tias­sa Nuuk­sios­sa näh­dään luon­to­lau­an­tai­na 5. tam­mi­kuu­ta kel­lo 12 al­kaen kan­taa ot­ta­via elo­ku­via Hal­tia­sa­lis­sa. Ina­ris­sa tam­mi­kuun lo­pul­la jär­jes­tet­tä­vän Skáb­ma­go­vat- elo­ku­va­fes­ti­vaa­lin et­koi­na esi­tet­tä­vät elo­ku­vat kä­sit­te­le­vät luon­to­suh­det­ta, ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus­ta ja il­mas­ton­muu­tos­ta al­ku­pe­räis­kan­so­jen nä­kö­kul­mis­ta kä­sin. Elo­ku­vien jäl­keen kel­lo 15 on tar­jol­la kes­kus­te­lua ym­pä­ris­tö­tut­ki­ja ja kir­jai­li­ja Pa­nu Pih­ka­lan joh­dol­la. Päi­vän päät­teek­si jär­jes­te­tään kes­kus­te­le­va opas­tus Jäl­kie­ri­kois­näyt­te­lys­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.