Uu­tis­vuo­to vaih­taa ka­na­vaa

HS Metro - - WKD -

Pa­nee­lis­how Uu­tis­vuo­to te­kee pa­luun te­le­vi­sioon huo­men­na lau­an­tai­na. Sa­mal­la MTV3:n uu­ti­sank­ku­ri Pe­ter Ny­man pa­laa oh­jel­man juon­ta­jak­si vuo­sien tauon jäl­keen ja oh­jel­ma näh­dään Ylen si­jaan MTV3:lla. Kon­sep­ti on tut­tu: Kap­tee­nit muo­dos­ta­vat jouk­ku­eet jul­ki­suu­des­ta tu­tun vie­raan­sa kans­sa, ja jouk­ku­eet pa­neu­tu­vat vii­kon uu­ti­sai­hei­siin. Oh­jel­man uusia kas­vo­ja ovat kap­tee­nit: kon­ka­ri­jour­na­lis­ti Reet­ta Rä­ty se­kä tv- ja ra­dio­juon­ta­ja Ilk­ka Uusi­vuo­ri. Vie­rai­na näh­dään hen­ki­löi­tä po­li­tii­kan, ur­hei­lun ja viih­de­maa­il­man hui­pul­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.