Hel­sin­gin met­ro ei kul­je tä­nä vii­kon­lop­pu­na

HS Metro - - FRONT PAGE -

JOUKKOLIIKENNE Met­ro­lii­ken­ne sei­sah­tuu Hel­sin­gis­sä, mut­ta lii­ken­ne Es­poo­seen su­juu li­ki nor­maa­lis­ti.

Met­ro­lii­ken­ne sei­sah­taa vii­kon­lo­pun ajak­si ko­ko­naan Hel­sin­gis­sä lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa tar­vit­ta­van ase­tin­lait­teen asen­nuk­sen vuok­si. Poik­keus­jär­jes­te­lyt al­ka­vat jo tä­nä il­ta­na noin kel­lo 18, kun met­ro ei kul­je vä­leil­lä Itä­kes­kus–Mel­lun­mä­ki ja Itä­kes­kus–Vuo­saa­ri.

Lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na met­ro­ju­nat ei­vät ol­len­kaan aja Laut­ta­saa­ren ase­man itä­puo­lel­la.

Mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne kor­va­taan met­roa­se­mien vä­liä aja­vil­la bus­seil­la ja vii­kon­lop­pu­na Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa rai­tio­lin­jal­la 11 Sal­mi­saa­res­ta Paa­va­lin­kir­kol­le. Yli­mää­räi­siin bus­sei­hin pi­tää os­taa mat­ka­lip­pu etu­kä­teen, sil­lä lip­pua ei voi os­taa kul­jet­ta­jal­ta.

”Näin pi­de­tään bus­sien kul­ki mah­dol­li­sim­man su­ju­va­na ei­kä py­sä­keil­lä ku­lu yli­mää­räis­tä ai­kaa. Mat­ka­li­pun voi hank­kia etu­kä­teen mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la tai teks­ti­vies­ti­nä”, sa­noo jouk­ko­lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja Pet­ri Nis­si­nen Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­tees­tä (HSL).

Hel­sin­gin lii­ken­ne­kat­kon ajan met­ro­lii­ken­ne Es­poo­seen su­juu li­ki nor­maa­lis­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.