Kes­ki-Eu­roo­pan lu­mi­kaa­os pa­he­nee

HS Metro - - UUTISET -

”Lu­mi­vyö­ry­jen vaa­ra on edel­leen val­ta­va.” ORF:n lu­mi­tie­do­te

Kes­ki-Eu­roop­paa ja eri­tyi­ses­ti alp­pi­mai­ta pii­naa­va poik­keuk­sel­li­sen run­sas lu­men­tu­lo ei osoit­ta­nut tors­tai­na hel­lit­tä­mi­sen merk­ke­jä.

Itä­val­las­sa ja Ete­lä-Sak­san Bai­je­ris­sa ai­na­kin kah­dek­san ih­mis­tä on kuol­lut vii­me vii­kon­lo­pus­ta läh­tien lu­mi­vyö­ryis­sä, ker­too sveit­si­läis­leh­ti NZZ eli Neue Zürc­her Zei­tung. To­den­nä­köi­ses­ti kuo­lo­nuh­rien mää­rä nousee kym­me­neen, sil­lä kak­si vael­luk­sel­le läh­te­nyt­tä on ol­lut jo mon­ta päi­vää ka­teis­sa.

Vii­mei­sin mur­heel­li­nen ta­paus oli kes­ki­viik­ko­na, kun las­ket­te­le­mas­sa ol­lut 16-vuo­tias poi­ka me­neh­tyi lu­mi­vyö­ryn al­le van­hem­pien­sa sil­mien edes­sä.

On­nel­li­sem­pia­kin uu­ti­sia on saa­tu. Kes­ki­viik­ko­na kuusi sak­sa­lais­kou­lu­lais­ta jäi Itä­val­las­sa lu­mi­vyö­ryn al­le, ja osa heis­tä eh­ti hau­tau­tua lu­meen. Kaik­ki kuusi saa­tiin kui­ten­kin pe­las­tet­tua.

Itä­val­lan run­sas­lu­mi­sim­mil­la alueil­la on nyt tyy­pil­li­ses­ti kah­des­ta kol­meen met­riä lun­ta, käy il­mi Itä­val­lan yleis­ra­dion ORF:n lu­mi­tie­dot­teis­ta.

Ti­ro­lin St. Ch­ris­toph am Arl­ber­gis­sä lu­mi­peit­teek­si on vuo­rel­la mi­tat­tu pe­rä­ti 420 sent­ti­met­riä.

Mo­net taa­ja­mat ja hiih­to­kes­kuk­set ovat ko­ko­naan eris­tyk­sis­sä, ORF ker­too.

”Lu­mi­vyö­ry­jen vaa­ra on edel­leen val­ta­va”, ORF tie­dot­taa.

Lä­hi­päi­vi­nä ar­vioi­daan lun­ta ker­ty­vän vie­lä puo­li met­riä li­sää. Ti­lan­teen us­ko­taan hel­pot­ta­van vas­ta ensi tiis­tais­ta al­kaen, ker­too itä­val­ta­lais­leh­ti Ku­rier.

Run­sas lu­men­tu­lo on vai­keut­ta­nut elä­mää Itä­val­lan li­säk­si muun muas­sa Ete­lä-Sak­sas­sa, Sveit­sis­sä, Ita­lias­sa ja Tše­kis­sä.

Au­raus­ju­na oli liik­keel­lä Sak­san Mies­bac­his­sa tors­tai­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.