Lu­ki­jan­ko­lum­nioh­jeet

HS Metro - - HUPIKLUBI -

Met­ro.fi. Me­ne osoit­tee­seen www.met­ro.fi ja pai­na yl­hääl­tä ”lä­he­tä”. Pi­tuus 1900–2100 merk­kiä. Ko­lum­nin kir­joi­tus­ken­täs­sä on las­ku­ri, jos­ta näet, mil­loin kolumni on so­pi­van pi­tui­nen. Muis­ta, et­tä merk­ki­mää­rään las­ke­taan myös vä­li­lyön­nit. Vain omal­la ku­val­la ja ni­mel­lä teh­dyt ko­lum­nit voi­daan jul­kais­ta. Jul­kais­ta­vien ko­lum­nien va­lin­nas­ta päät­tää Met­ron toi­mi­tus. Toi­mi­tus myös mah­dol­li­ses­ti muok­kaa jul­kais­ta­via teks­te­jä. HS Met­ros­sa jul­kais­tuis­ta ko­lum­neis­ta mak­se­taan 100 eu­ron palk­kio. Otam­me yh­teyt­tä palk­kion saa­jiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.