KOODAUSKOULUN HA­KU KÄYN­NIS­TYY

HS Metro - - UUSI URA -

Hel­sin­gis­sä aloit­ta­va uusi koo­daus­kou­lu Hi­ve Helsinki pois­taa ikä­ra­jat, kou­lu ker­too tie­dot­tees­saan. Kou­lu pe­rus­te­lee ikä­ra­jo­jen pois­toa sil­lä, et­tä kou­lua koh­taan on he­rän­nyt odo­tet­tua laa­jem­paa kiin­nos­tus­ta ja myös mo­net yli 30vuo­ti­aat ovat toi­vo­neet mah­dol­li­suut­ta ha­kea koo­daus­kou­luun. ”Olem­me ol­leet to­del­la otet­tu­ja ja iloi­ses­ti yl­lät­ty­nei­tä Hi­ve Hel­sin­gin he­rät­tä­mäs­tä val­tai­sas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta”, sa­noo kou­lun joh­ta­ja Min­na Ki­vi­hal­me. Pe­liyh­tiö Su­percell ker­toi vii­me jou­lu­kuus­sa, et­tä se pe­rus­taa koodauskoulun. Ha­ku kou­luun al­kaa 15. tam­mi­kuu­ta.

A

Kou­lu on vuok­ran­nut ti­lat Haa­pa­nie­men­ka­dul­ta Sör­näi­sis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.