Bull­sil­le seit­se­mäs pe­rät­täi­nen tap­pio

HS Metro - - URHEILU -

Chica­go Bulls hä­vi­si NBA:ssa vie­rais­sa sun­nun­taiyö­nä Utah Jazzil­le ko­ri­lu­vuin 102–110. Bulls hä­vi­si seit­se­män­nen ker­ran pe­räk­käin. Bull­sin Lau­ri Mark­ka­nen upot­ti 16 pis­tet­tä. Bulls oli pää­tös­nel­jän­nek­sel­lä vie­lä vii­den pis­teen pääs­sä Jazzis­ta, mut­ta Jazzin pe­räk­käi­set kol­mo­set kak­si mi­nuut­tia en­nen pää­tös­tä rat­kai­si­vat voi­ton Jazzil­le. Bulls koh­taa seu­raa­vak­si Los An­ge­les La­ker­sin kes­ki­viik­ko­yö­nä vie­rais­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.