Jo­ke­rit voit­ti Kun­lu­nin Man­ni­sen hat­tu­tem­pul­la

Man­ni­nen ylit­ti en­sim­mäi­se­nä Jo­ke­rien suo­ma­lais­pe­laa­ja­na 40 pis­teen ra­jan KHL:ssä.

HS Metro - - URHEILU -

Hel­sin­gin Jo­ke­rit voit­ti sun­nun­tai­na kel­lo 9 Suo­men ai­kaa al­ka­nees­sa KHL-ot­te­lus­sa Kun­lun Red Sta­rin 5–3 (2–1, 2–0, 1–2). Ot­te­lu pe­lat­tiin Shang­hais­sa. Voit­to päät­ti Jo­ke­rei­den kah­den ot­te­lun mit­tai­sen tap­pio­put­ken.

Jo­ke­rit pyr­kii vie­ras­pe­li­mat­koil­laan py­sy­mään Suo­men ajas­sa, mut­ta täl­lä ker­taa kel­lo­ja oli siir­ret­ty pa­ril­la tun­nil­la.

”Hy­väl­tä tun­tui kro­pas­sa pe­la­ta. Ai­ka­tau­lu­jen osal­ta kaik­ki on py­rit­ty te­ke­mään hel­pok­si. En muis­ta, mil­loin oli­sin vii­mek­si näin ai­kai­sin pe­lan­nut. A-ju­nio­reis­sa al­koi pe­lit jos­kus kel­lo 12”, Jo­ke­rien hyök­kää­jä Sa­ka­ri Man­ni­nen muis­te­li tie­dot­tees­sa.

Ot­te­lus­sa näh­tiin kak­si hat­tu­temp­pua. En­sim­mäi­se­nä kol­meen maa­liin eh­ti Man­ni­nen. Hän te­ki päi­vän kol­man­nen osu­man­sa ajas­sa 28.15. Tuol­loin Jo­ke­rit siir­tyi 4–1-joh­toon, jo­ten osu­ma oli myös ot­te­lun voit­to­maa­li.

”Saa­tiin pe­liin hy­vä start­ti ja ol­tiin he­ti alus­ta saak­ka val­mii­ta pe­laa­maan. Avause­räs­sä meil­lä oli omat vai­keat het­ket, mut­ta niis­tä sel­vit­tiin. Toi­nen erä oli meil­tä hy­vä ja olim­me te­hok­kai­ta. Kol­man­nes­sa eräs­sä vas­tus­ta­ja sai ku­rot­tua eroa, mut­ta ihan tyy­lik­kääs­ti hoi­det­tiin hom­ma. Hie­no voit­to ja tär­keät pis­teet meil­le”, Man­ni­nen ker­toi Jo­ke­rei­den tie­dot­tees­sa.

Man­ni­sel­la on nyt ka­sas­sa 41 te­ho­pis­tet­tä. Hän on en­sim­mäi­nen Jo­ke­rien suo­ma­lais­pe­laa­ja, jo­ka on ylit­tä­nyt 40 te­ho­pis­teen ra­jan KHL:ssä.

Toi­ses­ta hat­tu­tem­pus­ta vas­ta­si Kun­lu­nin Drew Sho­re, jo­ka te­ki Jus­si Ta­po­lan val­men­ta­man kii­na­lais­jouk­ku­een kaik­ki maa­lit. Suo­ma­lais­pe­laa­jis­ta Kun­lu­nin ri­veis­sä pe­la­si­vat maa­li­vah­ti To­mi Kar­hu­nen, puo­lus­ta­jat Vil­le La­ju­nen se­kä Joo­nas Jär­vi­nen ja hyök­kää­jä Ol­li Pa­lo­la.

Sen si­jaan Ve­li-Mat­ti Sa­vi­nai­nen oli si­vus­sa Kun­lu­nin ko­koon­pa­nos­ta louk­kaan­tu­mi­sen vuok­si.

Kun­lun ei ole ol­lut mi­kään ylei­sö­mang­neet­ti KHL:ssä. Sun­nun­tai­na pai­kal­la oli 2 549 kat­so­jaa.

Jo­ke­rit jat­kaa kau­kais­ta vie­ras- kier­tuet­taan seu­raa­vak­si Vla­di­vos­to­kiin, jos­sa vas­taan tulee en­si tiis­tai­na kel­lo 11 Suo­men ai­kaa pai­kal­li­nen Ad­mi­ral. Tors­tai­na koh­tee­na on Ha­ba­rovsk ja pe­li al­kaa kel­lo 11.30.

”Py­rim­me pe­laa­maan ty­lyä vie­ras­lät­kää, ei­kä mei­dän tar­vit­se miel­lyt­tää ke­tään”, Man­ni­nen kuit­ta­si.

Ha­ba­rovs­kis­ta Jo­ke­rit pa­laa Suomeen. En­si vii­kon maa­nan­tai­na Hartwall-Are­nal­la vas­taan tulee Nef­te­hi­mik Nizh­ne­kamsk ja tos­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta Ak Bars Kazan.

”En muis­ta, mil­loin oli­sin vii­mek­si näin ai­kai­sin pe­lan­nut.” Sa­ka­ri Man­ni­nen

VESA KOIVUNEN

Sa­ka­ri Man­ni­nen on teh­nyt täl­lä kau­del­la KHL:ssä 17 maa­lia ja 24 syöt­tö­pis­tet­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.