Lei­jo­nat aloit­ti voi­tol­la

Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat Suo­mel­le 4–3. Kah­des­ti maa­lan­nut Har­ri Pe­so­nen te­ki voit­to-osu­man.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Suo­mi vään­si A 4–3 -voi­ton Ve­nä­jäs­tä Kar­ja­la­tur­nauk­sen avausot­te­lus­sa tors­tai­na.

A Suo­mi voit­ti Ve­nä­jän maa­lein 4–3 (0–1, 2–1, 2–1) Kar­ja­la-tur­nauk­sen avausot­te­lus­sa tors­tai­na.

Da­mir Sha­ripz­ja­nov vei Ve­nä­jän 0–1 -joh­toon, kun ot­te­lua oli pe­lat­tu vii­si mi­nuut­tia.

Har­ri Pe­so­nen te­ki toi­sen eräs­sä ajas­sa 30.18 Lei­jo­nil­le 1–1 ta­soi­tuk­sen yli­voi­mal­la.

Suo­mi siir­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran joh­toon ot­te­lus­sa run­sas­ta kah­ta mi­nuut­tia myö­hem­min, kun Sa­ka­ri Man­ni­nen maa­la­si ran­gais­tus­lau­kauk­ses­ta. Ve­nä­jä ta­soit­ti kui­ten­kin ot­te­lun 2–2:een va­jaa­ta mi­nuut­tia myö­hem­min Rus­han Ra­fi­ko­vin maa­lil­la.

Kol­man­nen eräs­sä ajas­sa 43.24 Ni­ko Oja­mä­ki sai kah­den mi­nuu­tin ran­gais­tuk­sen kouk­kaa­mi­ses­ta. Ju­ha­ni Tyr­väi­nen sai 53 se­kun­tia myö­hem­min kak­si­mi­nuut­ti­sen hui­to­mi­ses­ta, ja Lei­jo­nat jou­tui pe­laa­maan kah­den mie­hen ali­voi­mal­la. Se osoit­tau­tui koh­ta­lok­kaak­si, kun Rus­han Ra­fi­kov vei vie­raat 2–3 -joh­toon ajas­sa 45.21.

Ve­nä­jän Alek­sei Ma­ke­jev sai kui­ten­kin tä­män jäl­keen kah­den mi­nuu­tin ran­gais­tuk­sen kor­keas­ta mai­las­ta, ja Mi­ro Aal­to­nen ta­soit­ti ot­te­lun 3–3:een yli­voi­mal­la.

Har­ri Pe­so­nen te­ki tä­män jäl­keen il­lan toi­sen osu­man­sa, ja Suo­mi siir­tyi 4–3 -joh­toon ajas­sa 50.53. Tä­mä jäi voit­to-osu­mak­si.

Suo­men nel­jän­teen maa­liin syö­tön an­ta­nut Jes­se Pul­ju­jär­vi pa­la­si tors­tai­na Lei­jo­na-pai­taan va­jaan kah­den ja puo­len vuo­den tauon jäl­keen. Pul­ju­jär­vi pe­la­si edel­li­sen ker­ran Lei­jo­nis­sa MM­ki­sois­sa tou­ko­kuus­sa 2017.

En­nen maa­ot­te­lu­tau­koa Pul­ju­jär­vi te­ki Lii­gas­sa 18 ot­te­lus­sa 11 ma­lia ja yh­dek­sän syöt­töä.

Suo­men vii­me ke­vää­nä voit­ta­maa maa­il­man­mes­ta­ruut­ta juh­lis­tet­tiin en­nen ot­te­lun al­kua.

Hal­lit­se­van mes­ta­rin ot­teet kiin­nos­ta­vat ylei­söä, Kar­ja­la-tur­nauk­sen ylei­sö­mää­rä on tä­nä vuon­na suu­rem­pi kuin vuot­ta ai­em­min.

Tors­tain Ve­nä­jä-ot­te­lua seu­ra­si Hartwall-Aree­nal­la 9421 kat­so­jaa.

Suo­men vii­kon­lo­pun ot­te­luis­sa aree­na on to­den­nä­köi­ses­ti lop­puun­myy­ty. Tors­tai­na puo­len­päi­vän ai­kaan Lei­jo­nien lau­an­tain Tsek­ki-ot­te­luun oli myy­mät­tä enää noin 500 lip­pua. Lei­jo­nien sun­nun­tain Ruot­si-ot­te­luun oli tuol­loin muu­ta­maa yk­sit­täis­tä paik­kaa vail­le lop­puun­myy­ty.

Vii­me vuon­na Lei­jo­nien ot­teet kiin­nos­ti­vat vä­hem­män Kar­ja­la­tur­nauk­ses­sa, ei­kä HartwallA­ree­na ol­lut ker­taa­kaan lop­puun­myy­ty. Ve­nä­jä-ot­te­lua seu­ra­si tuol­loin 9052, Tsek­ki-ot­te­lua 11 350 ja Ruot­si ot­te­lua 12 089 kat­so­jaa.

Vii­me vuon­na Kar­ja­la-tur­nauk­sen voit­ti Ve­nä­jä, Suo­mi oli toi­nen. Suo­mi voit­ti tur­nauk­ses­sa Ruot­sin ja Tse­kin, mut­ta hä­vi­si Ve­nä­jäl­le.

Jes­se Pul­ju­jär­vi te­ki ot­te­lus­sa te­hot 0+1.

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Ve­nä­jän Art­jom Zub (vas.) ja Suo­men Tee­mu Har­ti­kai­nen tais­te­li­vat Suo­men vaih­toai­tion edes­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.