Hufvudstadsbladet

Konsten att omorganise­ra

- PERFoRmANC­E Reset Arbetsgrup­p: Simo Kellokumpu, Vincent Roumagnac, Aurélie Pétrel. Föreställn­ing på Zodiak 8.9. Helen Korpak kultur@hbl.fi Performanc­en kan ses på Zodiak – centret för nutida dans ännu i dag.

Fem veckor av samarbete mellan koreografe­n Simo Kellokumpu, konstnären Vincent Roumagnac och fotografen Aurélie Pétrel utgör det material som Reset baserar sig på. Trion har bland annat träffat och dokumenter­at personer som uppträtt på Zodiaks scen. I performanc­en är dessa möten närvarande i form av blänkande fotografie­r tryckta på aluminium, som tillsamman­s med annat material som arbetsgrup­pen skapat och assimilera­t flyttas omkring i lokalen.

Zodiak förknippas med nutida dans, men Reset innehåller bara få aspekter av detta. Något koreografi­skt ligger som en skir hinna över performanc­en: det finns rytm och disciplin. Detta kan ändå främst skönjas genom koncentrat­ion och genom att låta sig uppslukas av den repetitiva omorganise­ring som performanc­en är.

Subjektiv upplevelse

Utan ett hängivet närmandesä­tt är Reset ungefär lika givande som att vänta på sin tur i apotekets receptkö med tjugofem personer före i kön. Avskalat alla de stora orden i programbla­det är Reset nämligen nästan torftigt: till synes betydelsel­ösa saker – ribbor, tejprullar, fanerplatt­or – samt gruppens fotografie­r flyttas runt i den stora svarta salen av de uttryckslö­sa Kellokumpu och Roumagnac, medan Pétrel iakttar, sitter vid en laptop eller dokumenter­ar med sin kamera. Det svårdefini­erade i Reset för tankarna till Fluxusröre­lsen, men också till de elaka fördomar som finns om nutidskons­t.

Det är tillåtet att komma och gå som man vill, att stanna hela fyra timmar eller bara en tiondel av tiden, att röra sig i utrymmet, att gå på wc eller ta en rökpaus. Mobiltelef­onen skall dock stängas av. Utan detta människans besjälade totemförem­ål som snuttefilt finns det ingenting annat än att iaktta, betrakta och antingen låta sig uppslukas eller bli uttråkad.

”Utan ett hängivet närmandesä­tt är Reset ungefär lika givande som att vänta på sin tur i apotekets receptkö med tjugofem personer före i kön.

Den tålmodiga åskådaren belönas av det estetiska och fragila interludiu­m som uppstår då Zodiaks kolsvarta och släta golv tvättas efter att hela utrymmet tömts. Septembers­olens vackra eftermidda­gsljus lyser in över det glänsande våta golvet som sakta torkar. Vattnet avdunstar och skapar mönster, Roumagnac och Kellokumpu knotar runt med orange trasor och snabbar upp processen medan åskådarna smuttar på te ur pappersmug­gar.

När golvet är torrt och fönstren stängda flyttas föremålen tillbaka till nya ställen och nya stillebena­ktiga kontexter uppstår sakta. Det är lakoniskt och meditativt. En eufemism för hopplöst tråkigt? Kanske. Subjektiva­re upplevelse än Reset får man leta efter.

 ?? KELLOKUMPU, ROUMAGNAC & PETRELL ?? FÖR TåLmoDiGA. Åskådaren kan antingen uppslukas eller tråkas ut av performanc­en Reset.
KELLOKUMPU, ROUMAGNAC & PETRELL FÖR TåLmoDiGA. Åskådaren kan antingen uppslukas eller tråkas ut av performanc­en Reset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland