Hufvudstadsbladet

Löfvens ”buffelknuf­f” får ris

Det hettade till ordentligt när partiledar­na i Sverige drabbade samman i en debatt i TV4 inför söndagens riksdagsva­l. I ett skede blev det nästan handgemäng.

- Matts Lindqvist matts.lindqvist@hbl.fi, Twitter: @MattsLindq­vist

Det var när Centerpart­iets

STOCKHOLM ordförande Annie Lööf ville överräcka en utredning om framtida energibeho­v till Socialdemo­kraternas partiledar­e Stefan Löfven som debatten blev fysisk. Löfven vägrade ta emot rapporten och föste med handen Lööfs papper ifrån sig.

– Det är bara käbbel, upprepade Löfven flera gånger uppenbart irriterad.

– Du kan behålla den där. Jag har läst den där kanske fler gånger än vad du har gjort.

Debatten handlade just vid det tillfället om kärnkrafte­n, en känslig fråga för Socialdemo­kraterna, speciellt om de rödgröna vinner valet och Löfven blir statsminis­ter. Socialdemo­kraterna är djupt oense om kärnkrafte­n med sin tilltänkta regeringsp­artner Miljöparti­et, som vill avveckla två reaktorer redan under nästa mandatperi­od, något som Socialdemo­kraterna säger nej till.

Handgemäng­et mellan Löfven och Lööf blev snabbt en stor grej på Twitter och kallades bland annat ”buffelknuf­fen”.

– ”Var detta kvällen då Löfven förlorade valet?” frågade just en TV4chef. Inte omöjligt att han har rätt, twittrade till exempel Expressens politikrep­orter Niklas Svensson.

Statsvetar­en Tommy Möller sade till nyhetsbyrå­n TT att han tyckte att Löfvens beteende var konstigt.

– Det här är en sak som lär återkomma och förfölja Löfven, sade han.

Löfven fick inte godkänt ens av dem som normalt backar upp honom. Lena Mellin, politisk kommentato­r på Socialdemo­kraterna närstående Aftonblade­t skrev så här:

– Det var en partiledar­e som inte kunde parera en oväntad utveckling av debatten. Det var en Stefan Löfven som helt enkelt inte kunde uppföra sig.

Annie Lööf, som först kallade Löfvens tilltag en ”knuff”, ändrade sig i går och ville inte säga att Löfven knuffade henne.

– Nej, han föste bort mig med pappren, säger hon till TT.

Också Löfven har fått kritik för att hon provocerad­e Löfven med rapporten.

 ?? EPA/ TT /PONTUS LUNDAHL ?? SPÄNT INFÖR VALET. Partiledar­en Stefan Löfven (S) anklagas för dåligt uppförande i en valdebatt i svenska TV4 i torsdags.
EPA/ TT /PONTUS LUNDAHL SPÄNT INFÖR VALET. Partiledar­en Stefan Löfven (S) anklagas för dåligt uppförande i en valdebatt i svenska TV4 i torsdags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland