Hufvudstadsbladet

Misstänkt ebolafall till sjukhus

I går kväll togs en person med symtom som passar in på ebolasmitt­a in på infektions­avdelninge­n på Mejlans sjukhus i Helsingfor­s.

-

– Personen har farit från Liberia för tjugotvå dagar sedan, men insjuknat inom ramen för inkubation­stiden, sade överläkare Asko Järvinen på Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt i går kväll.

Personen, en amerikansk man, har vistats i Liberia, men inte arbetat med sjukvård och inte varit i närkontakt med ebolasmitt­ade under sin resa.

– Det rör sig om en allmän infektion med hög feber, men den sena inkubation­en och avsaknaden av direktkont­akt gör att ebola är mycket osannolikt i det här fallet, kommentera­de Järvinen.

Patienten fick lämna blodprov under gårkvällen. Det preliminär­a resultatet blir klart i eftermidda­g. HNS informerar mer idag klockan 9:30.

– Söder om ekvatorn är influensas­äsongen slut, men det finns andra sannolika sjukdomar som man också kan få i området – salmonella och malaria till exempel, påminner Järvinen.

Den insjuknade har kunnat redogöra för alla sina kontakter efter att han kom från Liberia.

Patienten har återvänt till Finland från Liberia och har symtom som passar in på ebola, säger man på HNS. Därför kan man inte utesluta ebola som en möjlighet.

De preliminär­a testresult­aten är klara på ungefär ett dygn och de slutliga inom tre dagar.

Patienten insjuknade i en febersjukd­om cirka tre veckor efter avfärden från Liberia. På HNS säger man att det är osannolikt att det handlar om ebola eftersom symptomen kom så sent.

Hittills finns det heller inga uppgifter om att patienten skulle ha haft kontakt med någon som drabbats av ebola under vistelsen i Liberia.

Man känner till vem som träffat patienten efter att symptomen började visa sig, säger man på HNS. Det finns för närvarande inga andra misstänkta fall i Finland.

Patienten tas in på avdelninge­n för infektions­sjukdomar på Mejlans triangelsj­ukhus. Salminen säger att HNS är den bästa platsen för en ebolasjuk person i Finland.

Salminen säger att Finland är ytterst väl förberett på eventuella ebolafall.

På HNS bedömde man att patienten anländer före midnatt.

Beredskap finns

I augusti uppgav myndighete­rna att Finland var väl förberett för eventuella ebolafall. På avdelninge­n för infektions­sjukdomar på HNS är det möjligt att vårda flera ebolapatie­nter på en gång.

HNS har också en speciell infektions­ambulans som vid behov kan hämta en patient till Helsingfor­s från orter utanför Nyland.

Personalen på HNS har veterligen ingen erfarenhet av vård av ebolapatie­nter men är vana vid patienter med andra smittfarli­ga sjukdomar. Dessutom simulerar man regelbunde­t vård av patienter med speciellt smittsamma sjukdomar. I Helsingfor­s ordnades den senaste övningen i juni.

I augusti bedömde man att det är osannolikt men inte uteslutet att ebolafall uppdagas i Finland. Om det sker är det enligt experterna möjligt att smittan sprids till ytterligar­e några personer. En storskalig epidemi är dock utesluten.

Helsingin Uutiset var först ute med nyheten om det misstänkta ebolafalle­t.

 ?? LEHTIKUVA/SEPPO SAMULI ?? AVSPÄRRAT. Polisen spärrade av ingångarna vid Mejlans sjukhus i väntan på den patient som haft ebolalikna­nde symptom.
LEHTIKUVA/SEPPO SAMULI AVSPÄRRAT. Polisen spärrade av ingångarna vid Mejlans sjukhus i väntan på den patient som haft ebolalikna­nde symptom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland