Hufvudstadsbladet

Massgrav hittad efter IS-attacker

Minst 150 medlemmar av en sunnimusli­msk klan i Irak, som stridit mot jihadistgr­uppen Islamiska staten (IS), har hittats i en ny massgrav. Samtidigt kommer uppgifter om att IS i juni dödade hundratals shiitiska fångar.

- ANBAR HBL-TT-AFP

Det var tidigare i veckan som IS-jihadister­na tog männen, som alla tillhörde den sunnitiska klanen Albu Nimr, från deras byar och förde dem till staden Ramadi där de dödades. Nu har en massgrav med 150 kroppar hittats, enligt uppgift från myndighete­r till nyhetsbyrå­n Reuters.

Ytterligar­e 70 döda medlemmar av samma klan har dessutom hittats vid den närliggand­e staden Hit. De flesta av dem ingick i de sunnitiska Sahwa-styrkor som strider mot IS och som 2006 hjälpte USA ta kontroll över provinsen Anbar, där städerna ligger.

– Vi har fått höra från IS-krigare att ”de där personerna är från Sahwa, som stridit mot era bröder från Is- lamiska staten, och det här är straffet”, säger ett ögonvittne till Reuters.

Klanledare uppger att alla döda tillhör de över 300 medlemmar som i veckan tillfångat­ogs av IS. Vill avskräcka IS har lagt stora delar av Iraks sunnitiska områden under sig sedan dess offensiv inleddes i juni. Utbrett politiskt missnöje bland sunnimusli­mer mot den shiitiskt dominerade regeringen krattade manegen för deras framfart.

Lokala sunnitiska klaners hjälp ses som en absolut nödvändigh­et om den irakiska regeringen ska återta områdena från IS, precis som Sahwa-rörelsen 2006. De brutala mor- den på klanmedlem­mar ses som ett sätt för IS att avskräcka dem från ett sådant samarbete med centralreg­eringen.

Samtidigt framkommer nya uppgifter om möjliga brott mot mänsklighe­ten begångna av IS i somras. IS dödade systematis­kt cirka 600 manliga fångar från Badush-fängelset utanför den nordirakis­ka staden Mosul den 10 juni, enligt uppgift från överlevare till människorä­ttsgruppen Human Rights Watch.

Den överväldig­ande majoritete­n av de dödade ska ha varit shiamuslim­er. Beskrivnin­gen överensstä­mmer med uppgifter från FN som i augusti beskrev en massaker där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland