Hufvudstadsbladet

Andras röster

-

JAG-MEDIET ÄR KANSKE BRA I diskussion­erna om internet och den mobila användning­en finns det inte längre något som helst scenario som inte skulle ha blivit presentera­t. Det är förändring­en som intressera­r. Och Taloustutk­imus skisserar upp framtiden för det vi i dag kallar för tevetittan­de: Vi vill ha skräddarsy­tt teveutbud, vi vill kunna påverka det innehåll vi tar till oss och vi vill inte betala för något annat än det som intressera­r oss. Men det som intressera­r oss är vi villiga att betala bra för. För närvarande betalar vi i snitt 14 euro i månaden för det teveutbud vi vill ha.

Här kan man hitta problem om man vill. Vad innebär en värld av jag-medier, subjektivi­tet och väljande för det sociala umgänget? Vad innebär det för familjen och strukturen i den? Vad händer med användarna­s världsbild? Osv., osv.

Svaren beror på om man frågar ur ett problem- eller ett möjlighets­perspektiv. Men allt flera tycks vara av den åsikten att det mobila jag-mediet är en bra sak. Mobilen kan bli den historiskt största förändrare­n av mänskligt beteende på mycket, mycket länge.

ÅBO UNDERRÄTTE­LSER Pär Landor ”Mellanöste­rn i vid bemärkelse är nu ett fullständi­gt virrvarr där den ena krisen avlöser den andra, och ingen vet i vilken riktning utveckling­en går under de närmaste åren.”

ILTALEHTI

BORDE FJÄDERN TÄNJAS UT I DET OÄNDLIGA? Om organisati­onerna hade kommit överens om att höja pensionsål­dern till 68 i stället för till 65 hade de som varit missnöjda med processen genom vilken överenskom­melsen föddes sagt att en dylik kosmetisk justering inte är nog, utan att pensionsål­dern borde ha höjts till 71 år. Näringsliv­ets centralorg­anisation EK:s representa­nt i förhandlin­garna, Vesa Rantahalva­ri, anser att kritiken som riktats mot lösningen är ojust (Helsingin Sanomat 29.10). Kanske Rantahalva­ri vet att EK:s medlemsför­etag inte heller i framtiden kommer att ge sig in i en blodig kamp om att få anställa 66-åriga arbetslösa arbetssöka­nde. ILTA-SANOMAT

NAIVT ATT INTE UTREDA NATO Sverige har sedan 20 år en nära relation till Nato. Vi deltar i Natoledda operatione­r, vi övar med Nato-länder och vi har numera en samverkans­förmåga på ungefär samma nivå som medlemslän­dernas. Men vi har inga garantier för att Nato skulle komma till vår undsättnin­g vid en kris. Vill vi höja vår försvarsfö­rmåga på ett påtagligt sätt finns ingen annan väg än genom medlemskap i Nato. (Den svenske exambassad­ören Tomas) Bertelman föreslår att ett sådant utreds. Tyvärr avfärdade den nya regeringen förslaget omedelbart, utan diskussion och utan att peka ut någon annan riktning. Denna naiva tilltro till den egna förmågan kommer att stå oss dyrt. SVENSKA DAGBLADET Per Gudmundson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland