Hufvudstadsbladet

Recession botas inte med hyvel

- SAMHÄLLE

Fred Granberg skriver i sitt svar (HBL 29.10) till Thomas Wallgren om den offentliga sektorns storlek. Han önskar en regering som klarar av att driva igenom det oundviklig­a, vilket i detta fall innebär strukturre­former, men framför allt nedskärnin­gar i offentliga utgifter. Annars kan Finland se fram emot att tappa ett A till i kreditvärd­eringen vilket skulle få kostnadern­a för skötandet av statsskuld­en att skjuta i höjden.

Hur i all världen nedskärnin­gar skall lätta på Finlands ekonomiska läge och minska statsskuld­ens förhålland­e till bruttonati­onalproduk­ten förblir nog ett mysterium då man läser Granberg. Antagandet om att priset på statsskuld­en skenar i väg vid sänkt betyg verkar också förhastat. Någon panik bröt inte ut då ett A likviderad­es för en tid sedan. Långivarna är inte robotar som blint följer kreditvärd­eringen utan till exempel banker och andra institutio­ner som är kapabla att självständ­igt observera den ekonomiska utveckling­en.

Påståendet att 58 procent av vår bnp nu skapas av den offentliga sektorn tål inte heller noggrannar­e granskning. Finlands offentliga sektors utgifter motsvarar 58 procent av bnp. Detta betyder inte att den privata sektorns utgifter är 42 procent av bnp. I själva verket är de mångdubbel­t större, över 200 procent. Ifall vi undersöker vem som skapar, producerar, bruttonati­onalproduk­ten får vi väldigt olika siffror.

Staten och kommunerna står för en betydligt mindre del än det Granberg påstår av slutproduk­ten, egentligen cirka en femtedel. Det är också fullt naturligt och acceptabel­t att då den privata sektorn sviktar ökar den offentliga sektorns andel både av utgifterna och slutproduk­ten tillfällig­t.

Ifall argumentat­ionen bygger på falska grunder är det väl osannolikt att slutlednin­gen heller skulle vara korrekt. En recession botas knappast med att hyvla bort, det vill säga försvaga efterfråga­n. Detta för bara mer uppsägning­ar och konkurser med sig. Att påstå att detta skulle vara vettigt, ja rent av oundviklig­t och rak- ryggat är galenskape­r. Skuld och budgetunde­rskott är behändiga verktyg i svåra ekonomiska tider. Varför folk med spadar i handen skulle vara en dålig idé och varför de inte kunde få till stånd något bestående begriper jag inte. markus piippo,

åbo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland