Hufvudstadsbladet

Sätt musiken på webben, Yle!

- YLE

Yle skall spara – igen. Den här gången talar man om att lägga ut mera på webben, men konstatera­r att det också blir dyrt och kräver större arbetsinsa­tser av reportrarn­a och kanske utökad personal.

Jag kan förstå att tidningarn­a och till och med tv lägger ut detaljer på webben, men radion!

Har Yle alls tänkt på att radion är det enda mediet blinda och synskadade kan använda? Hur skall de gå in på webben? Radion är viktig också för seende då man kan lyssna till radion medan man arbetar med något annat i hemmet eller till exempel då man kör bil. Alla har inte ens tillgång till webben.

Själv ser jag rött varje gång en radiorepor­ter avbryter programmet och säger ”mera finns att läsa på vår webbsida” eller ”men först skall vi lyssna till ...”, då stänger jag av radion och går miste om resten av programmet. Och nu skall man då inskränka på program-

”Har Yle alls tänkt på att radion är det enda mediet blinda och synskadade kan

använda?”

men i radion och sätta resten på webben. Otaliga människor har under många års tid i olika medier förargat sig över flödesmusi­ken, som radion envist går ut med hela tiden och som aldrig har något gemensamt med det aktuella programmet.

Jag har ett förslag: låt programmen gå ut i radion och sätt flödesmusi­ken på webben. Spela upp några takter och säg sedan att resten hittar man på webben, precis som man gör med programmen som man så gärna skulle lyssna på utan webben och utan avbrott av flödesmusi­k. Låt reportrarn­a fortsätta med att göra goda program utan att de blir tvungna att använda sin tid på webben.

christel westerholm-tamminen, grankulla

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland