Hufvudstadsbladet

Menstabut bryts med humor

”Nu är mens på var mans läpp” löd en svensk tidningsru­brik tidigare i höst. Två serieböcke­r på temat har fått ett genomslag som kanske inte enbart kan förklaras med geniala feministis­ka tecknare.

- TT/Erika Josefsson

Om vi får se en långfilm eller tv-serie där en kvinna reser sig från en säng med en mensfläck finns det anledning att tänka på Liv Strömquist. I fjol sommar ägnade hon hela sitt sommarprog­ram i Sveriges Radios P1 åt att bryta menstabut.

– När jag fick frågan satt jag bland travar med böcker om mens, jag höll på att göra den här serien, säger hon nu.

Ett och ett halvt år senare har inte bara den bok hon arbetade med, Kunskapens frukt, hyllats av kritikerna. Ytterligar­e ett seriealbum, Kvinnor ritar bara serier om mens, en antologi och direkt spinoff på Liv Strömquist­s sommarprat, har sålts i 4 000 exemplar på bara några veckor – vilket förläggare­n trodde skulle ske i bästa fall under ett år.

– Jag tror att anledninge­n till att vi kan prata om det här nu är att vi har kommit längre i feminismen. På 1970-talet i USA sade man att kvinnor inte kunde bli presidente­r på grund av hormonella svängninga­r, det finns flera sådana exempel. Anledninge­n till att inte ens feminister snackade så mycket om mens förut var nog rädslan för att bli avfärdade som biologiste­r, säger Liv Strömquist.

För henne började serien – och sommarprat­et – i tankar om skam.

– Det finns en institutio­naliserad känsla av skam i samhället kring mens, det är något som alla är så vana vid, det är liksom inte problemati­serat, det bara är så att alla kvin- nor hela tiden smusslar med sina mensskydd. Splatter och blomsterme­ns I en samtid där mens på sin höjd förekommer i hurtfrisk informatio­n till tonåringar eller som blåfärgat vatten i tampongrek­lam gör Liv Strömquist i stället en bildande kulturhist­orisk och antropolog­isk mensodyssé, kompletter­ad med bilder på skridskopr­insessor med både skägg och blodfläcka­r i grenen.

– Jag tycker att mens är intressant som erfarenhet. Man kan inkludera mensen på så väldigt många olika sätt.

I Kvinnor ritar bara serier om mens levererar kollegan Sara Olausson tillsamman­s med ett 30-tal andra tecknare allt från splatter till historier om fertilitet­sångest och en blomsterin­tresserad mormors fantasiful­la lektion i ”Perenn-Menstruati­onsSysteme­t”. Sara Olausson hoppas få göra en uppföljare.

– Det är så tydligt att vi är en del av något större. Jag vill att det ska bli precis så som Liv sade i sitt sommarprog­ram, att mens ska behandlas med lika stort allvar som Ingmar Bergman tog sig an döden. Att det inte ska bli stirrfokus på just mensen, men att den ska ingå som en naturlig del av berättande­t och livet.

 ??  ?? Läs recensione­n av Liv Strömquist­s bok Kunskapens frukt i morgondage­ns tidning.
Läs recensione­n av Liv Strömquist­s bok Kunskapens frukt i morgondage­ns tidning.
 ??  ??
 ?? FREDRIK SANDBERG/TT ?? VÄCKER DISKUSSION. På bokmässan i Göteborg mötte Sara Olausson och Liv Strömquist publiken och stor uppskattni­ng.
FREDRIK SANDBERG/TT VÄCKER DISKUSSION. På bokmässan i Göteborg mötte Sara Olausson och Liv Strömquist publiken och stor uppskattni­ng.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland