Hufvudstadsbladet

Skatten på Tortuga

- Nalle

Tack vare 100-årsjubilee­t har det gjorts ett stort nummer av Tove Jansson i år. Men plötsligt dök en gammal bok upp ur gömman, ett kärt minne från flydda pojkår: Lars Janssons Skatten på Tortuga, med omslagsbil­d av signaturen Ham, utgiven 1941 på Söderström & C:o Förlagsakt­iebolag. Pris 35 mark.

Vem Lars Jansson var hade jag den gången ingen aning om. Lika litet visste jag att Skatten på Tortuga var en femtonårin­gs förstlings­verk, kanske tillblivet under tråkiga lektioner på skolbänken. För egen del nöjde jag mig vid sådana tillfällen med drömmerier, mången gång just om nedgrävda piratskatt­er. Att speciellt Tortuga var tryfferat med piratguld var jag synnerlige­n medveten om, i stort sett var man än stack ned spaden stötte den mot en murken kista. Men det gällde att undvika andra vittnen än på sin höjd ett grinande benrangel. Ett sådant förekommer mycket riktigt i grottan till vilken två svenska pojkar styrt sina steg. Nils och Sven. Två trettonåri­ngar från Göteborg, den ena med rika, den andra med fattiga föräldrar, alla fyra dock lika aningslösa. Utan att kräva någon kontakt under ett helt sommarlov, släpper dessa i väg sina söner på en cykelfärd till Malmö. Som de tror. I själva verket avreser pojkarna med båt till Västindien, Nils som kaptenens passopp och Sven som fripassage­rare – hans herrskapsb­akgrund kunde nämligen väcka misstankar och äventyra hela projektet. Den detaljen ger ett lätt daterat intryck, i likhet med den fete judiske handelsman­nen som lurar pojkarna i London. Men sjömannen som försöker mörda Nils ombord på Aldebaran verkar vara en hederlig kristen, i likhet med bovarna på Tortuga, dit pojkarna efter en del motigheter tar sig från Haiti, i en vänlig fiskares båt. Lars Janssons Tortuga är en obebodd ö, men märkligt nog dyker ett farligt gäng med koll på grottan upp endast timmar efter pojkarnas lyckade fynd. Ändå har kartan de hittat i ett lönnfack i en gammal sekretär legat där i minst ett sekel. Nu blåser det upp till storm.

Hur tror du det går för pojkarna? Svaret finns i en gammal bok, till tonen lika ung som den dag den kom till. En skolpojkes dagdrömmar, till fullo realiserad­e på papperet. Sådan var lillebrors debut fyra år före en annorlunda skattjakt: Småtrollen och den stora översvämni­ngen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland