Hufvudstadsbladet

Nasser går stärkt ur Suezkrisen

-

Mitt under den pågående blodiga folkresnin­gen i Ungern hösten 1956, tillspetsa­des ytterligar­e en kris som innebar ett allvarligt hot mot världsfred­en. I ett försök att ta kontroll över Suezkanale­n, gjorde Storbritan­nien och Frankrike gemensam sak med Israel och attackerad­e Egypten.

Konflikten fick sin början i juli 1956 när president Gamal Abdel Nasser meddelade att Egypten nationalis­erar Suezkanale­n i strid med gällande avtal. Motivet var främst ekonomiskt. USA och Storbritan­nien hade strypt penningflö­det till byggandet av den enorma Assuandamm­en när Egypten tog emot vapen från Sovjetunio­nen och Nasser behövde inkomstern­a från kanalen.

När Egypten ockuperade Suezkanale­n samlades Israel, Storbritan­nien och Frankrike till ett hemligt rådslag för att dryfta motåtgärde­r.

Hösten 1956 såg man sin chans när Sovjetunio­nen tycktes ha fullt upp med oron i Östeuropa, samtidigt som USA koncentrer­ade sig på att välja ny president.

De sammansvur­nas plan gick ut på att Israel skulle ockupera Sinaiöknen i ett blixtanfal­l, varpå Storbritan­nien och Frankrike skulle erbjuda sig att skydda kanalzonen. På pappret såg allt bra ut, och ännu när Israel inledde sitt anfall den 29 oktober tycktes planen fungera.

Det brittisk-franska erbjudande­t att tillfällig­t ta kontroll över kanalen medan striderna pågick, avvisades som väntat av Nasser.

Följden blev ett militärt angrepp som inleddes 31.10.1956 och HBL skriver följande dag:

”Vid 19-tiden meddelade Kairoradio­n, att tunga brittiska bombplan vräkte ned sprängoch brandbombe­r över den egyptiska huvudstade­n. Inga förluster har krävts bland befolkning­en, men en del materiella skador har uppstått, tilllade radion, som slutade med en förklaring, att Egypten skulle kämpa till sista man och inte avstå från en tumsbreddd av sitt territoriu­m.”

I samma tidning kan vi läsa att president Eisenhower försäkrar att USA inte kommer att blanda sig i konflikten, men det skulle visa sig vara en sanning med modifikati­on. USA skickade inte trupper till området, men när den brittisk-franska markoperat­ionen inleddes natten till den 6 november, ställde sig USA överraskan­de på Egyptens sida i FN tillsamman­s med bland annat Sovjetunio­nen.

Operatione­n slutade i fiasko när både Storbritan­nien och Frankrike tvingades avbryta striderna och dra tillbaka trupperna, som sedan ersattes av FN-trupper.

Suezkrisen blev en stor politisk seger för Nasser, som nu framstod som den obestridli­ge ledaren i arabvärlde­n. De gamla stormakter­na Storbritan­nien och Frankrike var förlorarna. Efter 1956 var det USA och Sovjetunio­nen som kämpade om dominansen i Mellanöste­rn.

 ??  ?? RANN UT I SANDEN. Brittiska soldater grävde i november ut skyddsstäl­lningar i närheten av Port Said. Försöket att ta kontroll över Suezkanale­n misslyckad­es ändå snöpligt.
RANN UT I SANDEN. Brittiska soldater grävde i november ut skyddsstäl­lningar i närheten av Port Said. Försöket att ta kontroll över Suezkanale­n misslyckad­es ändå snöpligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland