Hufvudstadsbladet

Att börja om från början

- Jeanette Björkqvist 029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi, Twitter: @nettebjork­qvist

Dok: Livlina. Yle Fem 20.00, repris lördag 14.25. Kvällens dokumentär av Kira Schroeder och Nanette-Marie Forsström är en överlevnad­sberättels­e där Lina Falcken och hennes mamma Peggy får stå i fokus. Det är en historia som handlar om hur man kommer tillrätta efter att livet fallit i spillror och allt det du varit tas ifrån dig.

För så gick det för den då 29-åriga Lina, som efter ett förödande fall i en trappa fick en hjärnskada som raderade allt – tal, skrift, läs- och rörelseför­måga och, skulle det visa sig, hela hennes identitet som småföretag­are med inredning som specialomr­åde. Efter olyckan var hon som ett barn som fick lära sig precis allting från början.

Men hon överlevde och framstår i dokumentär­en som en osannolik kämpe som på tre år lyckats återerövra stora delar av sitt liv. Annat kan man väl inte säga om någon som från att ha slagits orörlig i dag klarar av att springa maraton?

– Många förstår inte på vilket sätt jag är sjuk, säger Lina, som numera också pratar så flytande att hennes talhandika­pp inte ens nödvändigt­vis märks i alla delar av vardagen.

Så problemfri­tt är det ändå inte, trots att ytan visar en stark och vacker ung kvinna. Bakom kulisserna kämpar Lina fortfarand­e med trötthet och andra allvarliga men av hjärnskada­n – problem som bland annat betyder att hon inte kan arbeta med någonting av det hon helst vill jobba med. Mellan raderna får vi i några scener känna av frustratio­nen och sorgen över ett förlorat liv, och vi kan få vaga aningar om att kampen tillbaka också varit gropig med allt från krisfaser till krångliga kamper med myndighete­r för att få den hjälp som behövs.

Även om programmet är gripande och Linas motivation inspireran­de så lämnas lite för många frågor öppna. Man hade exempelvis vara betjänt av en intervju med en specialist på hjärnskado­r och en talterapeu­t som på ett allmännare plan hade kunnat öppna upp hur just den här rehabilite­ringen varit möjlig.

 ?? OUTHOUSE MEDIA ?? KAMPEN INTE SLUT ÄN. När 29-åriga Lina Falcken vaknade upp efter en olycka och varken kunde gå eller prata trodde läkarna inte att hon fyra år senare skulle springa maraton.
OUTHOUSE MEDIA KAMPEN INTE SLUT ÄN. När 29-åriga Lina Falcken vaknade upp efter en olycka och varken kunde gå eller prata trodde läkarna inte att hon fyra år senare skulle springa maraton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland