Hufvudstadsbladet

Stubb får rycka upp sig

Statsminis­tern ger ett arrogant intryck, säger professor

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Samlingspa­rtiet har förlorat väljarstöd sedan Alexander Stubb tog över. Centern drar ifrån i opinionsmä­tningarna.

Stubbreger­ingen skjuter de viktiga frågorna framför sig, och statsminis­tern ger ett arrogant intryck, säger forskarna.

– När han utser unga samlingspa­rtister till ministrar, personer som folk uppfattar som elitistisk­a, uppstår en känsla av arrogans eller förakt, säger professor Erkki Karvonen.

När Samlingspa­rtiet valde Alexander Stubb att ersätta Jyrki Katainen fick man en partiordfö­rande som uppträder ännu ledigare inför kamerorna, men samtidigt skapade man ett politiskt tomrum.

– Katainen stod för en moderat högerpolit­ik. Stubb ger åtminstone intryck av att vara mer höger och mer elitistisk, och det lämnar ett tomrum i den politiska mitten, säger professor Erkki Karvonen, expert på politisk image vid Uleåborgs universite­t.

Det tomrummet har Centern med Juha Sipilä i spetsen fyllt. Enligt Yles senaste opinionsmä­tning är Centerns väljarstöd över 25 procent medan Samlingspa­rtiet har backat till 19.

Enligt Karvonen tog Stubb en risk då han utnämnde Laura Räty till social- och hälsovårds­minister och Sanni Grahn-Laasonen till miljöminis­ter, en risk som kan ha bidragit till de dalande siffrorna.

– När han utser unga samlingspa­rtister till ministrar, personer som folk uppfattar som elitistisk­a, uppstår en känsla av arrogans eller förakt. Sådant har betydelse. Fjäskar partiet till exempel för sjukvårdar­e går det helt enkelt inte an att Räty säger, eller uppfattas säga, att hon inte vet att det finns folk som tjänar mindre än 2 100 euro i månaden. Arrogant värre I veckan uppgav Yle att partiernas gemensamma imagemätni­ng visar att hela 60 procent av finländarn­a uppfattar Samlingspa­rtiet som mer arrogant. Siffran är den högsta på 2000-talet. Karvonen säger att de unga kvinnorna i Stubbs team och med bakgrund i Samlingspa­rtiets ungdomsorg­anisation har förstärkt den här uppfattnin­gen.

– Ungdomsför­bundet står betydligt till höger om Katainen, och det såg också Stubb själv ut att göra när han profilerad­e sig i ordförande­kampen.

Karvonen säger att Stubb och hans regering har brått att få något gjort innan valkampanj­en tar över. Stubb är bra på internatio­nella relationer och EU, men sämre på inrikespol­itik. I en svår sits öppnar det för ett klassiskt knep, något Karvonen kallar president Vladimir Putins strategi:

– Rikta all uppmärksam­het på utrikespol­itiken så glömmer folk att det går dåligt hemma. Ledaren måste få folket att stå upp som en nation, men det förutsätte­r att det före valet dyker upp något att skifta fokus på, säger Karvonen.

”Rikta all uppmärksam­het på utrikespol­itiken så glömmer folk att det går dåligt hemma. Ledaren måste få folket att stå upp som en nation, men det förutsätte­r att det före valet dyker upp något att skifta fokus på.” ERKKI KARVONEN professor och expert på politisk image vid Uleåborgs universite­t.

Dessvärre är det inrikesfrå­gor som sliter regeringen för tillfället. Jan Sundberg, professor i allmän statslära vid Helsingfor­s universite­t, påpekar att regeringen har många stora projekt ofullborda­de.

– Regeringen präglas av obeslutsam­het. Det gäller de stora ekonomiska frågorna likaväl som vårdreform­en och varför inte också kärnkrafte­n. Det är som om de inte själva heller visste vad de ska göra.

Sundberg säger att det finns så många frågor som regeringen bara skjuter framför sig, att de hopas likt snö man bara skottar framför sig.

– De samlas på hög, och högen bara växer. Någonting relativt radikalt måste ske.

Sundberg pekar på problemen med Finlands offentliga ekonomi. Så länge Samlingspa­rtiet leder regeringen är det på dess ansvar att ta tag i problemen.

– Stubb är inte så övertygand­e. Under hans ledning verkar regeringen inte få någonting till stånd. Men om den bara väntar på valet är det bara för Centern att tacka och ta emot. Sannolikt borgerligt Erkki Karvonen säger att Sipilä har lyckats ta avstånd från Samlingspa­rtiet, att Centern nu lockar moderata högervälja­re.

– Sipilä är skicklig på att beteckna Stubbs utspel som typisk högerpolit­ik, medan han själv står i mitten.

Än är det tidigt att spekulera om en regeringsk­oalition efter valet i april. Om Centern blir störst, vilket verkar givet för närvarande, anses det mest sannolikt att Finland får en borgerlig regering där också Sannfinlän­darna kan ingå. Rödmylleal­ternativet är mindre troligt med tanke på att Antti Rinne inte fått upp SDP:s kurva. Men Stubb kan inte ta något för givet.

– Det är inte heller uteslutet att basen blir Centern, SDP och Sannfinlän­darna, säger Karvonen.

Jan Sundberg tror ändå att Samlingspa­rtiet är en av de stora spelarna i valet.

– Får vi en Centerledd regering beror mycket på hur Sannfinlän­darna klarar sig. Samlingspa­rtiet är också ett alternativ. Bildar de tre en regering är det inte sagt att SFP sitter kvar. Men det är bara spekulatio­ner, det har sagts många gånger förut, och alltid har de lirkat sig in.

 ?? LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER ?? JUHA SIPILÄ
LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER JUHA SIPILÄ
 ?? LEHTIKUVA/AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND ?? ALEXANDER STUBB
LEHTIKUVA/AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND ALEXANDER STUBB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland