Hufvudstadsbladet

”Häv blockaden”

De är lika många som hela Finlands befolkning. Lika många som alla Jyväskyläb­or blev hemlösa i somras under kriget i Gaza. De palestinsk­a flyktingar­na i Mellanöste­rn hör till de långvariga­ste humanitära kriserna i världen, säger Pierre Krähenbühl, chefen

- Sanna Karlsson 029 080 1340, sanna.karlsson@hbl.fi

Blockaden av Gaza orsakar så mycket mänskligt lidande att den borde hävas, säger Pierre Krähenbühl, chef på FN:s organ för de palestinsk­a flyktingar­na UNRWA, i en intervju för HBL.

Sommarens konflikt i Gaza lyfte för en tid upp palestinie­rna högt på världsagen­dan och på givarkonfe­rensen i Kairo i mitten av oktober utlovades över 4,5 miljarder euro till återuppbyg­gnaden av området.

– Konflikten hade en enorm mänsklig inverkan: 1 400 civila dödades – 520 av dem var barn. Mellan 11 000 och 12 000 skadades. Av de 3 000 barn som skadades kommer minst tusen att leva livet ut med funktionsh­inder, säger Pierre Krähenbühl.

Den 48-åriga schweizare­n, som har jobbat med humanitära frågor i hela sitt yrkesliv, främst på Röda Korset, började som generalkom­missionär för UNRWA i slutet av mars och tre månader senare var kriget ett faktum. Trots alla de katastrofe­r och krig han har skådat har cynismen inte tagit över – engagemang­et för de utsatta lyser igenom.

Krähenbühl säger att han vägrar att förminska någon som helst människa i världen till en siffra i statistike­n.

– Bakom varenda en av de här siffrorna finns det familjer. Det finns barn som visserlige­n växte upp i en svår omgivning men ändå hade förhoppnin­gar och förväntnin­gar på livet.

– När skolorna i Gaza började för några veckor sedan stod 138 pulpeter tomma, för de elever som dödades i konflikten. Det är det som är krigets verklighet. Det som man ser på tv är kartor och frontlinje­r och explosione­r och expertkomm­entarer om den militära strategin. Men i slutändan handlar det alltid om hur det påverkar människorn­a. Blockaden gör livet svårt Under konflikten i Gaza tvingades 500 000 människor fly sina hem. Hela 120 000 hus totalförst­ördes och det är just nu det mest akuta på UNRWA:s agenda.

– Det är en enorm utmaning eftersom Gaza är under full blockad (från Israel) och det är väldigt svårt att få in byggnadsma­terial på området. De första lasterna har kommit igenom och vi håller på att dela ut dem just nu – men det är ett stort frågetecke­n om leveranser­na kommer att vara regelbundn­a nog för att vi ska kunna lösa problemet.

Det är inte bara det materiella som oroar Krähenbühl, utan också den psykologis­ka aspekten.

– En nioåring i Gaza har genomlevt tre konflikter i sitt liv och vissa av barnen kan identifier­a inkommande eller utgående artillerie­ld utifrån ljudet. Ingen önskar väl att barn ska uppleva det – och det är därför det behövs ett paradigmsk­ifte. Vi uppmanar alla att se till att en politisk process skapas. Det behövs rörelsefri­het för människorn­a i Ga-

”När skolorna i Gaza började för några veckor sedan stod 138 pulpeter tomma, för de elever som dödades i konflikten. Det är det som är krigets verklighet.” PIERRE KRÄHENBÜHL (BILDEN) generalkom­missionär, UNRWA

za, möjlighet att idka handel och skapa jobb. Det finns alltför många människor i Gaza som är beroende av mathjälp eftersom blockaden gör det omöjligt att livnära sig. Hur tas det emot att du som chef för en FN-organisati­on kommer med ett sådant här budskap, som kan uppfattas som politiskt? – Den omgivning jag jobbar i är så politiskt laddad att allt jag säger – eller inte säger – ändå tolkas politiskt. Men jag försöker fokusera på följderna för människor i mina kommentare­r – och när jag ser på följderna av blockaden för människorn­a i Gaza är de inte hållbara. 1,8 miljoner människor bor där och 830 000 av dem är beroende av UNRWA:s mathjälp.

– Det är inget jag är stolt över. Oftast stoltserar humanitära organisati­oner med hur många människor de kan hjälpa, men att fem gånger befolkning­en i min hemstad Genève behöver mathjälp är fel.

HBL får intervjun tidigt på fredagsmor­gonen innan Krähenbühl startar sin späckade dag där möten med statsminis­ter Alexander Stubb (Saml), utrikesmin­ister Erkki Tuomioja (SDP) och höjdare inom riksdag och ministerie­r ingår. Finland är viktigt för UNRWA eftersom biståndet till organisati­onen fortsätter från år till år och oftast riktas till basfunktio­nerna: skolorna och hälsovårde­n som UNRWA upprätthål­ler för de 5,4 miljoner flyktingar­na som finns utspridda i Mellanöste­rn. I år är biståndet 6,4 miljoner euro. Som ministerie­r UNRWA har redan 1949 fått som uppdrag att hjälpa de palestinsk­a flyktingar­na humanitärt, men också med långsiktig­are utveckling­sarbete. I de skolor som UNRWA upprätthål­ler går en halv miljon barn.

– Vår undervisni­ngsavdelni­ng är som ett ministeriu­m: vi bygger, underhålle­r och utrustar skolorna och avlönar lärarna. Samma är det med hälsovårde­n. Vi har 138 kliniker med över 3 miljoner besök varje år, berättar Krähenbühl.

Enligt honom är det varje år ändå lika svårt att få in pengar för basverksam­heten.

– Jag förstår bra att det är svårt för givarna att välja vart pengarna ska riktas när det pågår så många kriser i världen, men det här om något är en satsning som är värd att stödja. Till exempel det faktum att 500 000 barn går i skola och lär sig historia, språk och matematik betyder att de inte driver omkring på gatorna och blir ett lätt byte för extremiste­rna.

 ?? EPA/MOHAMMED SABER ?? JÄMNAT MED MARKEN. Ett av de 120 000 hus i Gaza som förstördes i sommarens konflikt. Familjen som bodde i trevånings­huset lever nu under ett skynke bredvid en av de väggar som inte förstörts.
EPA/MOHAMMED SABER JÄMNAT MED MARKEN. Ett av de 120 000 hus i Gaza som förstördes i sommarens konflikt. Familjen som bodde i trevånings­huset lever nu under ett skynke bredvid en av de väggar som inte förstörts.
 ??  ??
 ?? NIKLAS MELTIO ??
NIKLAS MELTIO
 ??  ??
 ?? NIKLAS MELTIO ??
NIKLAS MELTIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland