Hufvudstadsbladet

Ebola skrämmer folk över hela världen, men sjukdomen gisslar speciellt tre länder i västra Afrika. Ledande hälsomyndi­gheter är överens om att det är där de största insatserna måste sättas in.

- TEXT Annika Rentola

1972

Personer i Kongo insjuknar i något som tolkas som gula febern. Efteråt har forskare definierat de här fallen som ebolasmitt­a.

27.7.2014

Två amerikansk­a biståndsar­betare har smittats i Liberia. De flygs hem ungefär en vecka senare och tillfriskn­ar efter tre veckors sjukhusvår­d.

17.10.2014

WHO deklarerar Senegal fritt från ebola. Den enda person som insjuknat har också tillfriskn­at.

1976

Ebola påträffas och namnges första gången i både Sudan och dåvarande Zaire (nuvarande Demokratis­ka republiken Kongo).

8.8.2014

WHO utlyser ebola som internatio­nellt hot mot världshäls­an. På bilden Margaret Chan, generaldir­ektör för WHO.

20.10.2014

WHO deklarerar Nigeria fritt från ebola efter en väntetid på 42 dagar. I landet har 20 ebolafall statistikf­örts, 8 av personerna har dött.

1994

Fall och begränsade epidemier fortsätter att uppträda under de följande tre åren efter att ha startat i ett glest befolkat område i Gabon.

12.8.2014

Den spanska präst som smittats i Liberia och evakuerats för vård i Spanien dör på ett sjukhus i Madrid.

24.10.2014

Det första fallet av eboladöd, en tvåårig flicka, rapportera­s från Mali.

2012

En begränsad ebolaepide­mi bryter ut i Uganda.

18.9.2014

FN:s säkerhetsr­åd kallar ebolavirus­et ett hot mot internatio­nell fred och säkerhet.

30.10.2014

En person, som varit i Liberia och uppvisar misstänkta symtom, tas in för kontroll på Mejlans sjukhus i Helsingfor­s.

mars 2014

Såväl världshäls­oorganisat­ionen WHO som de europeiska och amerikansk­a smittskydd­smyndighet­erna börjar tala om en ebolaepide­mi i Västafrika. Guinea rapportera­r om en blödarfebe­r, som har dödat minst 23 personer. En dryg vecka senare sätter Läkare utan gränser upp en isolerad klinik i Gueckedou i södra Guinea. Den 28 mars stänger Senegal gränsen mot Guinea för att hindra smittan att spridas.

6.10.2014

Den spanska sjuksköter­ska som vårdat en av de spanska ebolapatie­nterna i Madrid uppges vara smittad. Detta är den första smittan utanför Afrika. Sköterska friskförkl­aras drygt två veckor senare.

12.5.2014

Smittan har nått stadsmiljö. Fall rapportera­s i Guineas huvudstad Conakry.

13.10.2014

Ett falskt larm om ebolasmitt­a går i Helsingfor­s när tre passagerar­e på ett flyg från Istanbul mår dåligt.

 ?? EPA/EMILIO NARANJO ??
EPA/EMILIO NARANJO
 ?? EPA/STRINGER ??
EPA/STRINGER
 ?? EPA/SALVATORE DI NOLFI ??
EPA/SALVATORE DI NOLFI
 ?? EPA/TIAGO PETINGA ??
EPA/TIAGO PETINGA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland