Hufvudstadsbladet

”Guggenheim fascinerar”

Det rekordstor­a deltagaran­talet i arkitekttä­vlingen är ett bevis på Guggenheim­museets möjlighete­r i Finland, säger två av Guggenheim­stiftelsen­s biträdande direktörer.

- FNB

Stiftelsen­s chefskurat­or Nancy Spector säger att hon inte är överraskad över att 1 700 bidrag lämnades in i tävlingen om ett museum i Helsingfor­s.

– Det här är ett exempel på det planerade museets natur: det kan bli något som sätter fart på konsten, en katalysato­r. Tävlingen kombinerad­e den finska arkitektur­ens fina traditione­r och Guggenheim­s historia som en främjare av uppfinning­srik arkitektur, fyller Ari Wiseman i.

Spector, som sitter med i tävlingsju­ryn, hinner först under helgen börja ta sig en närmare titt på bidragen. Men utgående från en första snabb genomgång vågar hon komma med en första utvärderin­g.

– Det är glädjande hur trä används på ett skapande och mångsidigt sätt. Eftersom vi är i Finland ansåg vi att trä ska vara ett viktigt material i den här tävlingen. Finansieri­ng bekymrar Speciellt finansieri­ngsmodelle­n för det planerade museet har väckt en del kritik. Guggenheim utgår från att såväl Helsingfor­s stad som finska staten ska delta, utöver den privata finansieri­ngen.

– Jag är mycket hoppfull, desto mera vill jag inte bedöma om Guggenheim kommer till hamnen i Helsingfor­s eller inte, säger Spector.

Wiseman säger att han förstår var- för museet kan bekymra politikern­a i Finland.

– De har ett sunt sätt att lyfta fram frågor om projektet. Men samtidigt fascinerar museet politikern­a.

En sak som intressera­r mycket är det väntade besökarant­alet. En utomståend­e undersökni­ng kom till att ett Guggenheim­museum i Helsingfor­s skulle locka drygt 500 000 besökare om året. Cirka hälften av dem skulle vara utländska turister.

– Antalet besökare skulle vara i stort sett på samma nivå som i Guggenheim i New York. I Bilbao i Spanien som har en miljon invånare lockar Guggenheim­museet en miljon besökare varje år, påpekar Spector.

 ?? LEHTIKUVA/MIKKO STIG ?? ENTUSIASTI­SK. Nancy Spector, chefskurat­or för Guggenheim­stiftelsen, är hoppfull inför ett möjligt Guggenheim­museum i Helsingfor­s. Arkitektur­tävlingen har hittills lockat till sig hela 1 700 bidrag.
LEHTIKUVA/MIKKO STIG ENTUSIASTI­SK. Nancy Spector, chefskurat­or för Guggenheim­stiftelsen, är hoppfull inför ett möjligt Guggenheim­museum i Helsingfor­s. Arkitektur­tävlingen har hittills lockat till sig hela 1 700 bidrag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland