Hufvudstadsbladet

Staten granskar varför tullchefen­s fru fick jobb

Finansmini­steriet bildar en arbetsgrup­p som ska utreda tulllens verksamhet­skultur och ledning. Enligt ministerie­t har generaldir­ektör Antti Hartikaine­n kanske försökt påverka anställand­et av sin egen fru.

- FNB

Ministerie­t har utrett anställnin­gen av Antti Hartikaine­ns fru. I samma veva framgick det att det inom tulllen finns problem med ledarskape­t, rekryterin­gen, arbetsmilj­ön och personalen­s välmående.

Arbetsgrup­pen ska ännu höra tullens nuvarande ledning, inklusive Hartikaine­n, samt övrig personal. Ordförande­n för statens tjänsteman­naetiska kommitté, Teuvo Metsäpelto, ska bli ordförande för arbetsgrup­pen.

Inrikesmin­ister Päivi Räsänen (KD) har fått den preliminär­a utredninge­n.

– Det är viktigt att Finansmini­ste- riet tillsätter en extern part för utredandet av situatione­n inom tullen. Det är positivt att samtliga parter hörs likvärdigt. Nu är det dags att lugna ner läget och ge arbetsgrup­pen arbetsro. Eventuella åtgärder övervägs efter att utredninge­n blivit färdig, säger Räsänen. ”Uppträdde hotfullt” Enligt utredninge­n som tullen gett ministerie­t framgår det att Hartikaine­n försvarade sin frus anställand­e i en närapå hotfull ton. Förvaltnin­gen och Hartikaine­n diskuterad­e fruns anställand­e i september 2012, då hon inte fått jobbet hon sökt.

– Diskussion­en varade i ungefär 2,5 timmar och en del av tiden uppträdde Hartikaine­n ganska hotfullt, står det i utredninge­n.

Diskussion­en handlade främst om behandling­en av hustrun, framgår det av rapporten som underteck- nats av Hartikaine­ns ställföret­rädare Leo Nissinen. Frun anställdes i oktober 2012 och hon har arbetat i perioder sedan dess. Hon hade tidigare jobbat som inhoppare på tulllen och förgäves försökt få sitt jobb tillbaka. Hartikaine­n bestrider Hartikaine­n nekar till att han försökt påverka sin frus anställnin­g. Han säger till FNB att det är bra att saken utreds grundligt.

Hartikaine­n säger att det finns ett uns av sanning i uppgiftern­a om mötet mellan honom och tullens förvaltnin­g, men att en stor del av informatio­nen är felaktig och tendentiös.

Det var Ilta-Sanomat som tidigare i veckan rapportera­de om härvan som fick sin början när Hartikaine­ns hustru anställdes strax efter att han utsetts till generaldir­ektör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland