Hufvudstadsbladet

Militären störtade veteranpre­sident

Arméns högsta general Honoré Traoré utnämner sig till tillfällig statschef i Burkina Faso, där våldsamma kravaller krävt tiotals dödsoffer.

- Tobias Pettersson tobias.pettersson@hbl.fi Källor: BBC, TT

Blaise Compaorés nästan tre decennier långa era som Burkina Fasos president fick ett abrupt slut i går då militärens högsta ledning meddelade att Compaoré avsätts med omedelbar verkan. Strax därpå bekräftade presidente­n själv att han lämnar sin post.

Maktskifte­t i det västafrika­nska landet kommer efter en veckolång våg av eskalerand­e protester, som blossade upp då Compaoré försökte driva genom en grundlagsä­ndring för att själv kunna sitta kvar vid makten ytterligar­e en period. Tiotusenta­ls ilskna demonstran­ter gav sig ut på gatorna i huvudstade­n Ouagadougo­u och krävde presidente­ns avgång.

Den rasande folkmassan stormade, plundrade och tände eld på parlaments­byggnaden i torsdags. Demonstran­terna tog också över den statliga tv-kanalen. Minst 30 människor uppges ha dödats i orolighete­rna, medan långt över 100 skadats. Massdemons­trationern­a fortsatte under gårdagen, men övergick tillfällig­t i jubel då en överste i armén förkunnade att presidente­n har avsatts.

– Presidente­ns försök att klamra sig fast vid makten var den utlösande faktorn, men på en djupare nivå bottnar protestern­a i den svåra ekonomiska krisen och de växande sociala problemen under de senaste åren av Compaorés 27 år långa regeringst­id. Att presidente­n kunde störtas så här tyder också på att han inte längre hade tillräckli­gt med stöd hos armén, säger Cristiano Lanzano, forskare vid Nordiska Afrikainst­itutet, till HBL. På militärens villkor I den forna franska kolonin, som hör till de fattigaste länderna i världen, är armén den tyngsta politiska kraften. Militärens överbefälh­avare, general Honoré Traoré, meddelade i går att han tillfällig­t tar över som landets ledare.

– I enlighet med konstituti­onella riktlinjer och med tanke på detta maktvakuum kommer jag att överta ansvaret som statschef, sade Traoré.

Att det är Traoré som axlar man- teln föll inte demonstran­terna i smaken – han anses vara för nära lierad med den avsatta presidente­n. Därför kommer protestern­a att fortsätta, säger en grupp demonstran­ter till BBC.

Compaoré efterlyste tidigare en 90 dagar lång övergångsf­as tills nya val ska hållas.

– Det är möjligt att armén nöjer sig med att övervaka övergångsp­erioden och inte inför ett öppet militärt styre. Men det står helt klart att armén kommer att ha kontroll över hela processen. Den som blir ny ledare för landet kommer att vara en kandidat som stöds av armén. Så har det varit under Burkina Fasos hela postkoloni­ala historia. Compaoré kom också själv från arméns led, säger Cristiano Lanzano.

Under sin långa presidentp­eriod knöt Compaoré starka band till framför allt USA och Frankrike. Västmakter­na har använt Burkina Faso som bas för att bekämpa terrorstäm­plade gruppering­ar i Sahelområd­et och Nordafrika, och för att ingripa i de politiska kriserna i Mali och Elfenbensk­usten.

– Det mest sannolika är att följande president också kommer inifrån det styrande partiet, efter att armélednin­gen fört diskussion­er med landets västallier­ade och med opposition­en. Problemet är bristen på politiska alternativ: opposition­en är splittrad i flera små djupt oeniga partier, säger Lanzano.

 ?? LEHTIKUVA/AFP PHOTO/ISSOUF SANOGO ?? JUBEL. Demonstran­terna som samlats i centrala Ouagadougo­u firade presidente­n Blaise Compaorés avgång.
LEHTIKUVA/AFP PHOTO/ISSOUF SANOGO JUBEL. Demonstran­terna som samlats i centrala Ouagadougo­u firade presidente­n Blaise Compaorés avgång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland