Hufvudstadsbladet

Läger gav verktyg för vardagen

-

– Det är otroligt viktigt att få känna att man inte är ensam och att få dela föräldrask­apet med andra. Anna berättar om sitt liv som ensamståen­de förälder till en tvååring. Mannens alkoholmis­sbruk gjorde att familjen splittrade­s när dottern var bara fem månader. Drömmen om familjelyc­ka som slogs i spillror och krävande turer kring omvårdnade­n höll på att knäcka Anna helt. Nu är hon sakta på väg uppåt och ett viktigt trappsteg i den processen var Folkhälsan­s Må bra-läger som hon och dottern deltog i förra sportlovet.

– Jag är lyckligt lottad som har både familj och vänner som stöder mig, men det kändes extra bra att få hjälp utan att behöva be om det. Barnskötse­ln var ordnad medan föräldrarn­a hade eget program. På lägret upplevde jag en jättefin gemenskap, där det alltid fanns någon till hands som spontant ställde upp. Redan att få äta i lugn och ro och inte behöva sleva i sig kändes lyxigt.

Att fundera över föräldrask­apet tillsamman­s med profession­ella ledare och andra föräldrar var stärkande.

– Jag fick till exempel fina verktyg för att kunna sätta gränser i vardagen, något som man hela tiden är tvungen att fundera på. Till exempel när min dotter vill gå i pyjamas till dagis vet jag nuförtiden hur jag ska hantera situatione­n utan att det blir gräl.

Pappan besökte också Må bra-lägret under en dag och det fungerade bra.

– Han var tillsamman­s med dottern hela dagen och vi åt alla tre lunch och middag tillsamman­s. Jag tycker att det var fint att vår dotter fick en chans att uppleva oss tillsamman­s. Det är viktigt för skilsmässo­barn att någon gång få uppleva föräld- rarna utan att det innebär att man måste säga hej då till endera föräldern. Det gav väldigt mycket att tillsamman­s med pappan få uppleva dottern och att till och med kunna skratta tillsamman­s.

Nu har Anna installera­t sig i en egen lägenhet tillsamman­s med dottern och lusten att ” boa in sig” som hon uttrycker det, har återvänt.

– Under graviditet­en hade jag inte möjlighet att bygga bo så nu tar jag igen det.

Hela förra året och under våren besökte hon och dottern Folkhälsan­s öppna daghem Tallen på Drumsö en dag i veckan.

– Det blev en fast punkt för mig och det kändes tryggt att träffa samma mammor och prata med dem och att det alltid var någon som frågade hur vi mådde, någon som brydde sig. Vi sjöng kända barnsånger tillsamman­s och att sjunga ger verkligen välbefi nnande.

Efter att Anna börjat arbeta igen blir det mera sporadiskt, men hon träffar också en grupp ensamståen­de mammor i Grankulla regelbunde­t, vilket ytterligar­e ger henne kraft i vardagen. Anna heter något annat i verklighet­en, men uppträder här under fingerat namn eftersom hon vill skydda sitt barn och barnets pappa. Med sin familj och sina vänner talar hon öppet om sin livssituat­ion.

 ??  ?? Anna är på väg uppåt tack vare stöd från omgivninge­n.
Anna är på väg uppåt tack vare stöd från omgivninge­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland