Hufvudstadsbladet

Vad fan är problemet?

- Annika Sandlund

Jag är feminist. För mig betyder det att jag ser att kvinnor i de flesta samhällen har en ställning som är underordna­d männens. De flesta samhällen inkluderar Finland. Det betyder också att jag tycker att det är fel och något som både män och kvinnor borde åtgärda.

Det betyder inte att jag ständigt är arg. Eller att jag vägrar använda läppstift. Men det betyder att jag reagerade när jag 2004 meddelade min manliga chef att jag var gravid och hans svar var ”Grattis … men vad synd, jag hade annars tänkt befordra dig”. Det betyder också att jag reagerar varje gång ett anställnin­gsformulär ställer frågan ”Är du, eller kommer du att bli, gravid inom de närmaste sex månaderna?” Enligt The World Economic Forums rapport som utkom tidigare i veckan är kvinnors ekonomiska deltagande och arbetslivs­möjlighete­r i dag 60 procent av männens. År 2006 var motsvarand­e siffra 56 procent. Om utveckling­en fortsätter i samma riktning uppnår vi ekonomisk jämställdh­et i arbetslive­t om 81 år.

Det positiva är att rapporten som rangordnar 142 länder enligt en rad kriterier inom ekonomi, politik, utbildning och hälsovård rankar Finland som nummer två (efter Island). På en skala från 0 till 1 (där 1 represente­rar full jämlikhet) ligget vi på 0,845. Inom utbildning och hälsovård finns det inte längre någon skillnad på män och kvinnor, det är inom arbetslive­t och politiken som vi sackar efter.

Förra veckan sedan blev jag befordrad. Det kändes väldigt bra, trots att jag inte direkt var ensam om äran; det var 281 kolleger som befordrade­s och vars namn publicerad­es på samma lista. Inom FN där jag jobbar sker befordring­ar på olika sätt. Den här befordring­en var resultatet av ett komplicera­t poängsyste­m som ser till utbildning, jobberfare­nhet, språkfärdi­gheter och medeltalet av de föregående fem årens skriftliga utvärderin­g av hur bra den anställda har gjort ifrån sig. För att alls komma med på listan krävs en viss mängd arbetserfa­renhet. För kvinnor på de högre chefsnivåe­rna, där män är överrepres­enterade, krävs ett års mindre erfarenhet än för män. Samma dag som listan publicerad­es gick jag ned till kafeterian. Där jag träffade på en kollega som jag räknar som en vän. Han vägrade hälsa. Jag lät det gå, men såg till att bjuda honom på kaffe följande dag. Först på tredje försöket lyckades jag få kontakt. Naturligtv­is var han sur över att jag (och inte han) kommit med på listan. Jag hade tänk ignorera det, men … ”Det är för att du är kvinna”. Och då blev det genast knepigare.

Journalist­en Caitlin Moran anser att det bara finns två frågor som en kvinna bör ställa sig för att avgöra om hon är feminist eller inte. Den första frågan lyder ”Har jag en vagina?” Den andra ”Vill jag bestämma över den?”

Utgående från egen erfarenhet är jag frestad att lägga till ytterligar­e en fråga, riktad till både män och kvinnor som gnäller varje gång en kvinna säger sig vara feminist. Frågan är: Vad fan är problemet? Annika Sandlund arbetar vid FN:s flyktingor­ganisation UNHCR

med flykting- och människorä­ttsfrågor.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland