Hufvudstadsbladet

Åsiktsskil­lnader är inte farligt POLITIK

-

Lite skinn ska man ha på näsan om man ger sig in i politiken. Carl Haglund är i sin insändare (HBL 30.10) upprörd över att jag har påtalat skillnader i partiernas målsättnin­gar. Enligt mig har det varit sunt att partierna, ock- så regeringsp­artierna, efter statsminis­ter- och finansmini­sterbytet klarare har visat var de står i olika frågor.

Det är inte alls farligt att ha olika åsikter. Det har inte varit trovärdigt att man tidigare under regeringsp­erioden i samtliga frågor har försökt övertyga om enighet när alla ändå ser att åsiktsskil­lnader har funnits. Det har säkert bidragit till att så många finländare i undersökni­ngarna inte kan säga vem de stöder. Överdriven konsensus kan också vara en orsak till att regeringen är så impopulär.

Jag välkomnar att politiken är tillbaka i politiken. Det finns stora skillnader i partiernas politik. Vi välkomnar alla finlandssv­enskar som vill jobba för en bättre vardag för löntagarna, inte försämrade villkor. Alla som vill utveckla vården utifrån människorn­as behov och rätt till vård, inte utifrån företagens vinstintre­sse. Och vi välkomnar alla som vill fortsätta den långa fredsbaser­ade utrikes- och säkerhetsp­olitiska linjen, men inte en iver att ansluta Finland till en militärall­ians. maarit feldt-ranta,

ordförande finlands svenska social

demokrater

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland