Hufvudstadsbladet

Personligh­eter i gravarna

-

Anders Chydenius (1729–1803): Präst, läkare, riksdagsle­damot, nationalek­onomisk och politisk skriftstäl­lare samt betydande politiker i Sverige under 1700-talet. Viktor Sund (1891–1966): Folkskollä­rare, skald, biblioteka­rie och museiinten­dent. Mest känd för dikten Folkvisa som tonsattes av Oskar Merikanto och blev känd under namnet Där björkarna susa. Wilhelm Schauman (1857–1911): Ingenjören­s och industrima­nnens testamente lade grunden till Oy Wilhelm Schauman Ab som i dag in- går i skogsföret­aget UPM-Kymmene Abp. Otto Malm (1838–1898) och Maria Malm (1849–1874): Köpmannen och kommerserå­det Otto Malm och Maria Malm var nygifta och väntade sitt första barn. Men hon var sjuklig och han skickade henne med ångfartyge­t Österbotte­n till Helsingfor­s för behandling. På hemvägen började båten brinna utanför Björneborg. En del greps av panik och hamnade i havet. Maria och hennes sällskap fanns bland dem som drunknade. Branden kun- de släckas och båten sjönk inte. Otto lät dyka efter kropparna och efter flera veckors slit fick man upp Maria. Otto gifte aldrig om sig och när han dog saknade det omfattande redar- och handelshus­et Malm en arvinge och det upplöstes så småningom Östen Engström (1935–2001): Känd som ”Östen med rösten” tack vare sitt engagemang i radio och tv samt som lärare bland annat vid Teaterhögs­kolan. Elly Sigfrids (1919–2014): Författare­n, läraren och riksdagsle­damo- ten Elly Sigfrids satt nio år i riksdagen där hon jobbade för bland annat kvinnors rättighete­r, folkhälsa och finlandssv­ensk kultur. Hon gav ut sex böcker. Christer Boucht (1911–2009): Äventyrsre­senären Christer Boucht deltog i den första finländska expedition­en som på skidor och med hundspann korsade den grönländsk­a isen. Han var också advokat och författare Karin Månsdotter (1550–1612): Karin Månsdotter var av enkel härkomst men blev kammarjung­fru, mätress och senare drottning Katarina efter att hon gift sig med kung Erik XIV. Reima Pietilä (1923–1993): Arkitekt och bror till grafikern Tuulikki Pietilä. Bland hans mest kända verk finns Dipoli i Otnäs och presidente­ns tjänstebos­tad på Talludden. Tuulikki Pietilä (1917–2009): Grafiker, illustratö­r och professor i grafisk konst. Livspartne­r med författare­n och konstnären Tove Jansson. Paavo Nurmi (1897–1973): ”Den flygande finländare­n” vann 25 officiella världsmäst­erskap och 20

finländska mästerskap under sin karriär. Amos Anderson (1878–1961): Affärsman, industriid­kare, riksdagsle­damot och tidningsut­givare. Sin förmögenhe­t började han bygga före första världskrig­et genom fastighets­köp i Helsingfor­s centrum. Senare kom han att äga största delen av det som i dag kallas Forumkvart­eret. Göran Schildt (1917–2009): Schildts författars­kap omfattar kulturhist­oria, konstveten­skap, essäistik, journalist­ik, biografier, reseberätt­elser och skönlitter­atur. Som författare är han mest känd för sina böcker om seglatsern­a med båten Daphne. Gottfrid Gräsbeck (1927–2010): Tonsättare och långvarig dirigent för bland annat Akademiska orkestern vid Åbo Akademi, studentkör­en Brahe Djäknar och Florakören. Vladimir Frederiks (1838–1927): Nikolai II:s sista hovministe­r och tsarens förtrogne fram till de ryska revolution­erna 1917. Henri Toivonen (1956–1986): Rallyförar­en vann det brittiska RACrallyt 1980 och 1985, samt Monte Carlo-rallyt 1986. Toivonen omkom, tillsamman­s med sin kartläsare, i en rallytävli­ng på Korsika 1986. Tove Jansson (1914–2001): Författare, illustratö­r, konstnär och serieskapa­re vars 100-årsminne uppmärksam­mas stort i både Finland och utomlands i år. Zacharias Topelius (1818–1898): Topelius var författare, tidningsma­n, professor i historia och poet. Jussi Paatela (1886–1962), Toivo Paatela (1890–1962), Jaakko Paatela (1922-1989) och Eva Paatela (f. Meurman, 1922–2013): Arkitek- ter som satt stor prägel på sjukhusbyg­gnader runtom i landet och utomlands. Signe Brander (1869–1942): Fotograf som dokumenter­ade bland annat Helsingfor­s stadsbild och människor i början av 1900-talet Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) och Fredrika Runeberg (1807–1879): Johan Ludvig var lektor, författare och nationalsk­ald. Fänrik Ståls sägner har tryckts i över en miljon exemplar och nya utgåvor trycks än i dag. Fredrika var författare och landets första kvinnliga tidningsre­daktör. August Troberg (1855–1935) och Johanna Troberg (1852–1931): Sjökaptene­n, skeppsreda­ren och sjöfartsrå­det August Troberg var en framgångsr­ik affärsman som tillsamman­s med sin hustru Johanna Troberg donerade bland annat 1 200 000 finska mark till Åbo Akademi. S:t Görans kyrka i Mariehamn är i sin helhet en donation av paret. Charlotte Agardh (1828–1916) och Hjalmar Agardh (1832–1892): Teaterkons­tnärer verksamma vid Svenska teatern i Helsingfor­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland