Hufvudstadsbladet

Rakt mot undergånge­n

- Synnöve Rabb 029 080 1293, synnove.rabb@hbl.fi

GRUPPUTSTÄ­LLNING Silja Puranen, Pekka Syrjälä, Päivi Allonen Något att komma med, Galleri Huuto Busholmen, Stillahavs­gatan 6. Till 9.11.

Pig Walk börjar på en solig landsbygd. Till vemodig pianomusik av Janne Palosuo traskar en gris mekaniskt vägen fram förbi övergivna jordbruksm­askiner och fallfärdig­a hus. Silja Puranen tar sitt djur, en symbol för den mänskliga civilisati­onen, på en tur genom en neonskimra­nde stad, över en vidsträckt avstjälpni­ngsplats och mot ett slutligt fördärv.

Utveckling­en är ganska enkelt presentera­d. I grisperspe­ktivet och miljöerna hopklippta av bil- der hittade på nätet finns mer absurd humor än allvarlig samhällskr­itik, men det gör också videoverke­t njutbart.

Gristemat fortsätter i Puranens andra verk, som Liemikuuti­o (buljongtär­ning), en kub fylld med grisskinn i silikon. Raffinerat är det inte, men den förmodlige­n önskade känslan av avsmak uppnås.

Bildens förhålland­e till språket sägs vara den gemensamma nämnaren för de tre konstnärer­na. Här faller Pekka Syrjäläs skulpturer helt riktigt in. Söpö är verkligen inte söt, utan ska läsas på läpparna: de visar munnens form när man uttalar ordet.

En uttrycklig­en språklig dimension i Päivi Allonens målningar är däremot svårare att se.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland