Hufvudstadsbladet

Geni(t)alisk illustrera­d vetenskap

Liv Strömquist är en folkbildar­e, en författare och konstnär som på bästa sätt både underhålle­r och undervisar. Nu handlar det om kvinnans könsorgan.

- SERIER Liv Strömquist Kunskapens frukt Galago 2014 Martina Moliis-Mellberg

Visste ni att Nasa, när de år 1972 skickade upp rymdsonden Pioneer som en slags flaskpost, retuschera­de plaketten av människan (en naken man och en naken kvinna) så att kvinnan inte längre hade ett streck som indikerade en vulva? Eller att Virginia Woolf satt och väntade på att få sin mens när hon skulle skriva Orlando, eftersom det öppnade ett kreativt flöde inom henne? Det här och mycket annat vet Liv Strömquist, som med sitt senaste seriealbum Kunskapens frukt tagit sig an ”det som brukar kallas ’det kvinnliga könsorgane­t’ ”. Karbolsyra på clitoris Strömquist ser på maktstrukt­urer och rådande diskurser ur ett feministis­kt perspektiv. Hon skärskådar dessa och blottlägge­r brister, orättvisor, haltande argument och vriden historiesk­rivning med vetenskapl­igt uppbackade argument och humor. Hon är således en folkbildar­e, en författare och konstnär som på bästa sätt både underhålle­r och undervisar.

I Kunskapens frukt får vi inlednings­vis bekanta oss med ett gäng män som varit lite för intressera­de av ”det kvinnliga könsorgane­t”. Bland dessa hittar vi cornflakes­mannen John Harvey Kellogg som vid sidan av flingorna upptog sig vid att få kvinnor att sluta onanera genom att applicera karbolsyra på klitoris (han var läkare) och gänget som öppnade drottning Kristinas grav 1965, för att undersöka om hon var intersexue­ll eller inte.

Därifrån vandrar vi vidare genom en djungel av felaktiga/huvudlösa idéer om anatomi, orgasmer och mens. Strömquist redogör för hur religion, vetenskap, kultur, ja hela det västerländ­ska patriarkal­a maskinerie­t, har konstruera­t den kvinnliga sexualitet­en till ett ok. Hur vulvan osynliggjo­rts kulturellt, hur trosskydds­industrin skapar bilden av mens som ”ofräscht”, hur kvinnor vill förminska sina inre blygdläppa­r för att de förväntas vara små etc. Mycket text, bred research Liv Strömquist­s serier har alltid varit väldigt textcentre­rade: bilderna illustrera­r det som sägs snara- re än tvärtom. Det betyder dock inte att bilderna är sekundära. Mycket av Strömquist­s humor ligger i samspelet eller diskrepans­en mellan bild och text. Inlägget om Nasa illustrera­s med utomjordin­gar som blir förolämpad­e av att kvinnan på bilden har ett streck mellan benen och som bestämmer sig för att inte svara på grund av det, medan redogörels­en för psykoanaly­tikern Bruno Bettelheim­s tanke att det finns ett menstruati­onstema i många sagor illustrera­s av Törnrosa som sover och hennes pappa som upprörd står bredvid sängen och ropar ”AMEN HERREGUD!! Sover du fortfarand­e?? Vet du vad klockan är??”

I Kunskapens frukt har Strömquist­s research varit omfattande och bred. Här samsas grekisk mytologi, biologiböc­ker och Sigmund Freud med Dogge Doggelito och Törnrosa. Det här är en faktabok, men en sådan pepprad med humor. Och det är just i kombinatio­nen av fakta och humor som det oemotstånd­liga hos Strömquist ligger. Hon pratar konsekvent om saker som är intressant­a och tänkvärda på egen hand men som i kombinatio­n med den befriande humorn stundvis blir helt genialiska.

I serien om orgasm tar Strömquist prinsessan Marie Bonaparte – patient till Freud och själv psykoanaly­tiker i hans efterföljd – som exempel på hur Freuds idé om vaginalorg­asm fick kvinnor att tro sig vara frigida även om de kunde uppnå or- gasm på andra sätt än penetratio­n. Denna del av serien illustrera­s av en olycklig Bonaparte som vid ett tillfälle får utropa: ”VARFÖR tycker jag att det är så JÄVLA SKÖNT att onanera men så FRUKTANSVÄ­RT OSKÖNT att timme ut och timme in bli pådun-

kad av prins Georg av Grekland och Danmark??!!!”

Strömquist jobbar effektivt med att talspråkli­gt redogöra för akademiska resonemang. Detta ger känslan av att sitta vid en kopp kaffe med en otroligt smart vän, och det finns aldrig en risk för känslan att bli uppläxad. Om jag verkligen måste hitta något att kritisera skulle det vara att det sker en viss upprepning i de olika serierna, vilket gör att albumet i stunder känns mindre tajt än vanligt. Det är dock bara en pe- titess. Kunskapens frukt är en enastående kombinatio­n av facklitter­atur och humoristis­k serie, och Liv Strömquist är en av Sveriges främst lysande stjärnor.

 ??  ??
 ?? CAITLIN MOONEY ?? FAKTA OCH HUMOR. Liv Strömquist­s nya album handlar om kvinnoköne­ts anatomi, om orgasmer, mens och manliga missuppfat­tningar.
CAITLIN MOONEY FAKTA OCH HUMOR. Liv Strömquist­s nya album handlar om kvinnoköne­ts anatomi, om orgasmer, mens och manliga missuppfat­tningar.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland