Hufvudstadsbladet

”Markus berättar hur det var”

– Vad hjälper det att ha ett budskap om man inte kan kommunicer­a det, säger prästen och författare­n Boris Salo som lärt sig Markus evangelium utantill.

- Tua Ranninen 029 080 1359, tua.ranninen@hbl.fi

Boris Salo har alltid varit fascinerad av evangelist­en Markus.

– I motsats till de andra evangelist­erna som främst undervisar, är Markus en handlingen­s man. Om man vill veta hur Jesu liv konkret utspelade sig är det Markus man skall läsa. Det är en realistisk ögonvittne­sskildring som går tillbaka till de första kristna, säger Boris Salo.

Mycket talar för att det var lärjungen Petrus som själv berättade om tiden med Jesus för Markus, för de var polare.

Enligt Boris Salo framställs både Jesus och Petrus ibland i en dålig dager. Jesus skäller ut lärjungarn­a med jämna mellanrum och trots att Petrus själv var ”biskop” framställs han inte alls insmickran­de, vilket gör berättelse­rna trovärdiga.

För Boris Salo handlar Markusevan­geliet både om förkunnels­e och om att föra ett kulturarv vidare.

– Det är ingenting man lär sig på en kväll, utan jag har lärt mig det undan för undan.

– Det började för ungefär femton år sedan, då jag började skriva om Markusevan­geliet. Skådespela­ren Johan Fagerudd framförde under ett seminarium en text ur Markus evangelium och gjorde intryck på mig. Scenvana fick jag då föreställn­ingen Mästarens väg under två somrar sattes upp på Frank Mangs center i Närpes och jag fick spela Jesus.

För tillfället är Boris Salo tjänstledi­g från Jakobstads svenska församling där han arbetar som präst.

Det ger honom möjlighet att resa runt både i Svenskfinl­and och i Sverige och framföra Markus evangelium.

– Jag har uppträtt både på teatrar, i kulturhus, kyrkor och i församling­shem. Bäst tycker jag om att uppträda på en neutral plats och berätta för folk som inte känner till evangeliet från förr. Evangeliet tar ungefär två timmar att framföra med lite rekvisita. Det blir lämpligt med en kaffepaus i mitten. En del av identitete­n Han tycker att det är viktigt att kunna berätta så att folk tar budskapet till sig.

– För det borde präster få mera utbildning. Det man talar om måste också vara integrerat i en själv, en del av ens identitet, för att det skall vara trovärdigt.

För honom själv har resan med Markus betytt väldigt mycket och han håller på med sin femte bok om evangeliet.

– För mig som präst betyder trovärdigh­eten mest. Markus berättar om det lärjungarn­a har varit med om, och där blir två frågor viktiga. Den ena handlar om vem Jesus var. Det tog lång tid för lärjungarn­a att inse att det var han som var Messias. Den andra frågan var: Vad skall han gö-

”Det man talar om måste vara integrerat i en själv, en del av ens identitet, för att det skall vara trovärdigt.”

ra som Messias? Jesus var ingen traditione­llt stor ledare och lärjungarn­a hade en helt annan verklighet­suppfattni­ng än han. Insikten om vad de hade varit med om kom först i efterskott. Uppståndel­sen var ingen- ting de hade väntat på. Men hela den kristna tron bygger ju på att en död man lever.

Feedbacken på föreställn­ingen har varit positiv och inspirerat Boris Salo att fortsätta.

– Många har upplevt det värdefullt att få ta del av berättelse­n i sin helhet. Och en del har sagt att det känts som om de själva skulle ha varit med om händelsern­a. Det finns en kraft i själva berättande­t.

En ny föreställn­ing av Markusevan­geliet väntar i Nykarleby den 11 november. I dagarna kommer Boris Salo också ut med en ny bok: Öppen famn, en bok om föräldrask­ap.

 ?? LEIF WECKSTRÖM ?? FASCINERAN­DE. Vill man veta hur det gick till på Jesu tid skall man läsa Markusevan­geliet, säger Boris Salo som framför det som en föreställn­ing.
LEIF WECKSTRÖM FASCINERAN­DE. Vill man veta hur det gick till på Jesu tid skall man läsa Markusevan­geliet, säger Boris Salo som framför det som en föreställn­ing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland