Hufvudstadsbladet

Dansen dansas fram

- Malin Slotte 029 080 1375, malin.slotte@hbl.fi

Danskväll: Kenneth Kvarnström – ett danskompan­i blir till. Yle Fem/SVT World 23.55. Sedan år 2003 har SVT bjudit på en helkväll med dans en gång om året. I årets paket ingår bland mycket annat en nyproducer­ad heltimmesd­okumentär om den finländske koreografe­n Kenneth Kvarnström, född i Karis 1963 och sedan 2013 danschef vid Kulturhuse­t Stadsteate­rn i Stockholm.

Dokumentär­en är inget personport­rätt av Kvarnström – vi får just inget veta om hans bakgrund och person – utan det är fråga om en renodlad dansdokume­ntär som följer arbetsproc­essen när Kvarnström bildar ett danskompan­i som på kort tid repeterar fram en dansrepert­oar. Hur lång tid det rör sig om anges inte, men Kvarnström­s skäggväxt ger möjligtvis en vink: i processens inledning är han renrakad, på slutet har Juha Mieto- kransen slagit ut i full blom.

Dokumentär­en följer processen på respektful­lt avstånd utan att ställa konfronter­ande frågor. Man får intrycket att Kvarnström tillåtits formulera sig rätt fritt kring sin konstform och sina visioner. Vid ett tillfälle, när det håller på att uppstå en diskussion med dansarna om verket de håller på att repetera in, avbryter han med att säga att han inte vill diskutera detta inför kameran (förmodlige­n för att inte avslöja för mycket om intentione­rna).

Kameran närvarar heller inte under de konflikter som uppstår under arbetet, utan de antyds i stället i intervjuer­na.

Förutom Kvarnström själv kommer dansarna i det internatio­nella kompaniet, vars arbetssprå­k är engelska, till tals, bland dem finländarn­a Misa Lommi och Jyrki Kasper. Också musiker, kostymör och ljusdesign­er ingår i arbetsproc­essen.

Som koreograf och ledare verkar Kvarnström bestämd, men också influerad av den mjuka svenska demokratis­ka ledarstile­n där man drar sig för att verka auktoritär. Dokumentär­en utspelar sig i Kulturhuse­ts danslokale­r med undantag för en avstickare till Kvarnström­s vackra lantställe, där vi får följa med ända in i bastuns helgd.

 ?? SVT ?? MELLAN REPETITION­ERNA. Koreografe­n Kenneth Kvarnström kopplar av i bastun på sitt lantställe.
SVT MELLAN REPETITION­ERNA. Koreografe­n Kenneth Kvarnström kopplar av i bastun på sitt lantställe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland