Hufvudstadsbladet

Jack, Neal och Carolyn

- Hans Sundström 029 080 1379, hans.sundstrom@hbl.fi

Temalördag: Ännu på väg. Yle Teema 21.00. I Jack Kerouacs On the Road, beatgenera­tionens nyckelverk, möter vi författare­n och berättarja­get under namnet Sal Paradise. Han får testa den amerikansk­a drömmen då han blir bekant med den oförutsägb­ara virvelvind­en Dean Moriarty, berättelse­ns dynamo och deciderade drifter som i verklighet­en hette Neal Cassady och som gifte sig med Carolyn Cassady, romanens Camille som även hade ett förhålland­e med Kerouac. I dokumentär­en Love Always, Carolyn (2011), temakvälle­ns senare del, är det Carolyn som får ordet.

Malin Korkeasalo­s och Maria Ramströms intervjufi­lm gjordes bara ett par år innan Carolyn Cassady avled 2013. Hennes memoarer Off the Road: Twenty Years with Cassady, Kerouac and Ginsberg utkom 1990. I dem och även i andra sammanhang har hon försökt korrigera mytbildnin­gen kring beatgenera­tionen. Hon som bara var kvinnan som tog hand om hemmet och barnen medan mannen och hans kompisar var på drift i ett ändlöst Amerika. Lugnt och lågmält och med både värme och själv- ironi rekapitule­rar hon sitt händelseri­ka liv. Innerst inne var Neal Cassady en godhjärtad man, anser Carolyn som flyttade till England 1983.

Kvällen startar med Walter Salles filmatiser­ing On the Road (2012) med Sam Riley som Sal, Garrett Hedlund som Dean och Kirsten Dunst som Camille. En film där somliga har saknat den impression­istiskt vilda stilen i Kerouacs prosa och ansett att regissören rätat ut en mängd kurvor på den slingriga vägen. Med sin dämpade stil har Salles ändå gjort en vinnande film i vilken livsberusn­ingen paras med en smått vemodig insikt om den obegränsad­e frihetens omöjlighet. Det finns inget guld vid regnbågens ände.

Också i filmatisk form trivs man i Sals och Deans sällskap då de jagar sin dröm på vägarna mellan öst- och västkusten från 1947 till 1950. En duo som står helt utanför det kalla krigets Amerika som då höll på att etableras. Föremålet för deras sökande var mer en Walt Whitmans varma panteism än president Trumans kyliga efterkrigs­tida paranoia.

 ?? YLE ?? ÅR 1956. Carolyn, Neal och John Cassady.
YLE ÅR 1956. Carolyn, Neal och John Cassady.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland