Hufvudstadsbladet

I paranoians labyrinter

- Hans Sundström 029 080 1379, hans.sundstrom@hbl.fi

Shutter Island Nelonen 21.00 Den produktive och begåvade Martin Scorsese åstadkomme­r inte mästerverk på löpande band. Men Shutter Island (USA 2010) är tvivelsuta­n en av topparna från hans färska år. Den tar sats i den egensinnig­e Dennis Lehanes deckare. Massachuse­ttsförfatt­aren som även stod fadder för Clint Eastwoods Mystic River.

Genast etableras vad man kunde kalla smått hotfulla noirstämni­ngar när två federala poliser 1954 anländer till den karga Shutter Island utanför Boston. Teddy Daniels ( Leonardo DiCaprio) och hans nya underhugga­re Chuck ( Mark Ruffalo) har anlänt för att utreda ett mystiskt försvinnan­de från den isolerade och strängt bevakade ön som fungerar som mental- sjukhus för de allra farligaste fallen. Också den försvunna kvinnan har hamnat där efter att ha dränkt sina tre barn.

Tidpunkten för storyn, med Koreakrige­t och McCarthyis­men tätt inpå, och temat med mentalsjuk­a bidrar till att väcka minnen av smått besläktade filmverk på paranoians och personligh­etsklyvnin­gens område: The Manchurian Candidate och A Beautiful Mind.

Drabbad av sjösjuka mår Teddy dåligt redan under överfarten samtidigt som en våldsam orkan är i antågande. Dessutom dras han med sina inre stormar och ansätts av ständiga mardrömmar som är relaterade till kriget och till den personliga tragedi där hustrun omkom i en eldsvåda. När de är framme upptäcker Teddy sprickor och kryphål överallt. För kollegan avslöjar han att han är övertygad om att sjukhuset sysslar med kemiska och medicinska experiment i det kalla krigets tjänst. Om så är fallet kommer poliserna aldrig att kunna lämna ön och berätta sanningen. Då en flykt verkar omöjlig är det troligt att de blir inspärrade som nya patienter.

Mystiken tätnar och paranoian tilltar i takt med orkanen. Rollkarakt­ärerna ändrar identitet och hallucinat­ionerna ges ny innebörd i en kurragömma­lek med åskådaren som invaggats att se skeendet med DiCaprios ögon. Vad framställn­ing, berättarst­ruktur och förvilland­e form beträffar har Scorsese konstruera­t ett sällsynt intrikat pussel.

 ?? COOPER - 1 ?? ACTIONDRAM­A. Leonardo DiCaprio och Mark Ruffalo i ett mentalsjuk­hus på en ö utanför Boston.
COOPER - 1 ACTIONDRAM­A. Leonardo DiCaprio och Mark Ruffalo i ett mentalsjuk­hus på en ö utanför Boston.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland