Hufvudstadsbladet

Skatteuppg­ifterna berättar inte allt

Beskattnin­gsinformat­ionen som blir offentlig i dag berättar inte hela sanningen om hur mycket finländare tjänar. I synnerhet av kapitalink­omsterna blir en stor del utanför de offentliga skatteuppg­ifterna.

- FNB

Bland annat det här förklarar varför många personer som verkar förmögna ser ut att klara sig på små inkomster.

– Mängden betalda skatter syns exakt i skatteuppg­ifterna, men den egentliga inkomsten är inte alltid synlig, säger Päivi Kaari, ledande jurist på Skattebeta­larnas centralför­bund.

En sak som varit på tapeten är hur läkarna cirkulerar sin inkomst via företag. På så sätt blir den beskattnin­gsbara förvärvsin­komsten mindre. Också andra som jobbar inom expertbran­scher gör på samma sätt, bland annat advokater och artister.

En ägare av ett familjeför­etag kan själv välja hur mycket av vinsten som tas ut som utdelning, eller om man låter bli att ta ut av vinsten. Från ett familjeför­etag fick man år 2013 maximalt lyfta 60 000 euro i utdelning per person utan att behöva betala skatt på summan.

Av den utdelning som delas ut i börsbolag är 70 procent skatteplik­tig kapitalink­omst och resten skattefri inkomst.

Närmare sanningen På toppen av listan över de som betalat de största kapitalska­tterna finns varje år personer som blivit förmög- na på att sälja sitt företag. Oftast är vinst på försäljnin­g av företag beskattnin­gsbar kapitalink­omst.

– Försäljnin­gsvinsten på ens egen bostad är däremot nästan alltid skattefri, säger Tomi Peltomäki, Skatteförv­altningens ledande expert.

Om en person får alla sina inkomster från förvärvsar­bete ger den beskattnin­gsbara inkomsten en realistisk bild av personens inkomstniv­å. Skatterna kan ändå vara lägre ifall personen får göra avdrag för inkomstens förvärvand­e eller för ränta på bostadslån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland