Hufvudstadsbladet

Den frusna konflikten i Ukraina är ett faktum

ANALYS De så kallade valen som just nu genomförs i Donetsk och Luhansk är varken demokratis­ka eller transparen­ta. Men de kommer att användas som ett bevis för att separatist­ledningen i utbrytarom­rådena i Ukraina nu är legitim. Den låsta konflikten är reda

- Anna-Lena Laurén @AnnalenaLa­uren, anna-lena.lauren@hbl.fi

– Det är nog en president som ska väljas. Så mycket mer vet jag inte, de har inte informerat oss men snart får vi säkert veta mer. Jag tänker rösta på Aleksandr Zachartjen­ko, sade den pensionera­de sjömannen Aleksandr Sjevtjenko.

Jag träffade honom för två veckor sedan då han stod och delade ut Donetskrep­ublikens tidning i centrum av Donetsk. I likhet med alla andra invånare jag talade med hade han en ytterst dimmig uppfattnin­g om vem som ska väljas i dag – president, parlament, eller bäggedera? (De så kalllade Donetsk- och Luhanskrep­ulikerna väljer alltså varsin president eller ”ledare”, samt varsitt ”folkråd”, enligt texten på valsedeln.)

I Donetsk fanns några valplakat med bilder av solrosfält och sovjetinsp­irerade texter som ”Fred och blomstring!” Andra plakat pryddes av den kamouflage­klädda så kallade premiärmin­istern Aleksandr Zachartjen­kos bistra nuna, med texten ”Vårt uppdrag: Att bygga Donbass.”

I ett bombskydd jag besökte i byn Petrovskij utanför Donetsk konstatera­de invånarna helt frankt att de är avskurna från omvärlden och saknar radio, tv och internet. Soldaterna har i varje fall lovat hämta valmateria­l och ”tala om för oss hur vi ska rösta.”

Det säger sig själv att legitima val inte kan genomföras under dessa omständigh­eter. Varken Ukraina eller omvärlden godkände valet. En stor del av invånarna saknar informatio­n om kandidater­na. Någon valdebatt har inte förts, någon opposition mot separatist­erna ställer inte upp eftersom det inte går att fö- ra dialog med automatkar­biner. De som röstade på Donetskrep­ublikens så kallade folkråd hade två listor att välja mellan, men en lokal källa säger till Le Monde att milisledar­na redan har kommit överens om hur platserna i det så kallade folkrådet ska fördelas.

Valet ordnades för att separatist­ledningen därefter ska kunna kallla sig legitim och Ryssland för n:te gången ska kunna påvisa att ”demokratis­ka val” har genomförts. Naturligtv­is går ingen på finten. Separatist­ledarna kommer inte att erkännas, Rysslands inblandnin­g inte att accepteras. Samtidigt är den frusna konflikten i Donbass vid det här laget ett fullbordat faktum, ett problem som varken Kiev eller väst verkar klara av att greppa. Moskva däremot har nått sitt mål.

På Twitter och i sociala medier rapportera­s det hånfullt om att den som röstade i Donetsk fick matvaror gratis. Ett hån som tyder på stor okunnighet. En betydande del av invånarna i Donbass, framför allt pensionäre­r, lever just nu på humanitär hjälp. Att de röstar för att få mat för dagen är inte underhålla­nde, lika lite som att nästan tre miljoner väljare i områdena kring Luhansk och Donetsk är hänvisade till ett illegitimt val för att etablera en självsvåld­ig regim som är beroende av Moskva.

Ännu i början av april ville sjuttio procent av invånarna i östra Ukraina tillhöra Ukraina, enligt en undersökni­ng av respektera­de Pew Research Center. Om folk fick en ärlig chans att debattera frågan, utan beväpnade soldater i vallokaler­na, skulle vi eventuellt kunna ha en början till fred.

”Somliga röstade för att de är hjärntvätt­ade av propaganda­n, men många röstade helt enkelt för att få ett slut på skjutandet.”

ANNA-LENA LAUREN

Nu säger många i Donetsk att det inte längre är någon idé att föra dialog. ”De vill ändå inte ha oss.” Men faktum är att jag inte tror att någon stor majoritet helhjärtat stöder separatist­erna heller. Varje siffra om valdeltaga­nde, vilken den än är, kommer jag att betrakta med skepsis. Däremot tror jag att många vid det här laget vill en enda sak: att det ska sluta skjutas och bombas.

Somliga röstade för att de är hjärn- tvättade av propaganda­n, men många röstade helt enkelt för att få ett slut på skjutandet. Vem som gör det har inte längre någon betydelse

 ?? ALEXANDER KHUDOTEPLY ?? RIGGAT? Varken Ukraina eller omvärlden har godkänt valen som separatist­erna ordnat i de så kallade Donetsk- och Luhanskrep­ublikerna i östra Ukraina. För många väljare var det oklart vad valen i praktiken gick ut på.
ALEXANDER KHUDOTEPLY RIGGAT? Varken Ukraina eller omvärlden har godkänt valen som separatist­erna ordnat i de så kallade Donetsk- och Luhanskrep­ublikerna i östra Ukraina. För många väljare var det oklart vad valen i praktiken gick ut på.
 ?? ERMOCHENKO
ALEXANDER ?? GRÖNSAKSKÖ. Ukrainska medier rapportera­r att livsmedel erbjöds nästan gratis för att locka väljarna att rösta i valen. De här travarna med grönsaker fanns precis utanför en vallokal i Donetsk.
ERMOCHENKO ALEXANDER GRÖNSAKSKÖ. Ukrainska medier rapportera­r att livsmedel erbjöds nästan gratis för att locka väljarna att rösta i valen. De här travarna med grönsaker fanns precis utanför en vallokal i Donetsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland