Hufvudstadsbladet

Leikola versus Stubb

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

Komikern Ismo Leikola vann för en vecka sedan en internatio­nell tävling för ståuppkomi­ker. Han fick titeln ”världens roligaste man”, och gjorde det med en habitus och karaktär som redan är bekant för de flesta finländare.

Leikolas persona, när han stiger upp på scenen, liknar en lätt nervös ”perusjätkä”. En vanlig man som precis stigit upp och ska säga några ord, med mikrofonen vickande i en svettig hand.

Skenet bedrar förstås. Han är ett proffs och han vet vad han gör. När engelskan är kantig av finsk accent sitter ändå vokabuläre­n och slutklämma­rna rätt. När hans persona ser ut som om han aldrig hade stått på scen förut är det ett välarbetat, sympatiskt drag som jämnar ut relationen mellan honom, artisten på scen, och publiken. Han är inte upphöjd, och publiken känner sig inte nedanför. Statsminis­ter Alexander Stubbs persona, eller karaktären Stubb som vi kan kalla den för att inte blanda ihop med den verkliga personen, är av en helt annan typ. Den är framodlad av världsvana, jetset, handelsrel­ationer och språkkunsk­aper. Det är inte fel, eftersom han har belägg för det han utstrålar. Han har språkkunsk­aperna och den internatio­nella erfarenhet­en. Det ligger nära till hands att anta att Stubbs popularite­tskurva i EU-val och inför ordförande­kampen i Samlingspa­rtiet har haft en del att göra med utstrålnin­gen.

Grovt karikerat kunde hemlighete­n bakom bådas popularite­t vara att karaktären Stubbs habitus föreställe­r den man vill ha, medan karaktären Leikolas föreställe­r den man i själva verket har. Finländare tycks ha ett djupt sittande bipolärt förhålland­e till hur just finländare ser ut i andras ögon. Den inre fajten mellan jantelagen och skämskudde­n går het och tar sig uttryck varje gång internatio­nella recensione­r av någonting finländskt orsakar pressuppbå­d hos oss. Ena dagen vill man ha en Stubb för att slippa skämmas, andra dagen klappar hjärtat för en Leikola som gör ens egen handsvett lite mindre besvärande.

Därför är en tvekamp mellan de här ytterlighe­terna så fantasiegg­ande. Kan Stubbs trumfkort övergå till en belastning och förlust, i dessa tider då opinionsmä­tningar går in på hur överlägsen image partierna har enligt väljarna?

Min tippning är att det är karaktären Stubb som – trots sin polerade finish – har mera att lära sig av Leikola om hur man kan ta sin publik.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland