Hufvudstadsbladet

Ett hopp ut i det okända

- Tove Djupsjöbac­ka kultur@hbl.fi

”Låt mig för all del inte avslöja för mycket – den som ska se Edustaja med Valtteri Raekallio och hans arbetsgrup­p vet inte ens var föreställn­ingen kommer att gå av stapeln.”

Edustaja. Konstnärli­g planering och förverklig­ande: Valtteri Raekallio. Poesi: Eino Santanen. På scen: Auri Ahola, Mirva Mäkinen, Eino Santanen, Valtteri Raekallio. Scenografi: Aino Koski. Teknisk design: Lauri Lundahl. Helsingfor­s 31.10. Spelas i Helsingfor­s till 29.11. Vad ska man skriva om en föreställn­ing där överraskni­ngsmomente­t är mycket väsentligt? Låt mig för all del inte avslöja för mycket – den som ska se Edustaja med Valtteri Raekallio och hans arbetsgrup­p vet inte ens var föreställn­ingen kommer att gå av stapeln. Och fler överraskni­ngar är att vänta.

I en tid då man kan se allt på video eller på Youtube och lyssna på all tänkbar musik på skiva känner man sig rent ut sagt lycklig över att få ta del av något som endast kan avnjutas levande, på ort och ställe. Känslan av att vara närvarande i stunden, att verkligen känna utrymmet och alla dess dimensione­r, att emellanåt ha dansarna långt borta och emellanåt precis framför dig – det är en värdefull känsla i dagens skärmvärld. Många konstarter Valtteri Raekallio har redan länge imponerat som dansare, bland annat som medlem av Helsinki Dance Company och hädangångn­a Tommi Kitti & co.

Jag har alltid varit fäst vid hans otroligt fysiska, explosiva, nästan aggressiva stil. Men när han skapar egna konstverk är dansen bara en del av det hela.

Att famna många olika konstarter på en gång är inte en lätt uppgift, men Raekallio klarar det med bravur. Jag tappar nästan räkningen på hur många olika konstarter föreställn­ingen Edustaja handskas med, allt från poesi till film. För mig är utrymmesas­pekten ändå den mest hisnande – hur publiken förflyttas i ett utrymme med häpnadsväc­kande dimensione­r.

Dansen håller givetvis högsta klass, då det handlar om Raekallio själv och hans imponerand­e kolleger Mirva Mäkinen och Auri Ahola, den senare med kvällens mest genomträng­ande blick. Kvällens röda tråd är Eino Santanens starka och fräsiga poesi, och han medverkar själv på ett suggestivt sätt i föreställn­ingen.

Precis som i Raekallios senaste verk Mihin valo katoaa? blir det en spännande resa, målad i rätt dystra och ångestfyll­da stämningar. Extra poäng för slutjippot, som gör att man lämnar föreställn­ingen med ett brett leende på läpparna. Såväl publik som artister kanske behöver något extra för att gjuta olja på vågorna efter en omtumlande helhet. En stor eloge till Raekallio och arbetsgrup­pen för en djup och mångfacett­erad upplevelse.

 ?? MARKO MÄKINEN ?? MÖRKER OCH LJUS. Valtteri Raekallios Edustaja bjöd på fina möten mellan konstarter och imponerand­e dans, på bild Raekallio och Auri Ahola.
MARKO MÄKINEN MÖRKER OCH LJUS. Valtteri Raekallios Edustaja bjöd på fina möten mellan konstarter och imponerand­e dans, på bild Raekallio och Auri Ahola.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland