Hufvudstadsbladet

Vem dödade Hae Min Lee?

-

Den 13 januari 1999 försvann gymnasieel­even Hae Min Lee i Baltimore. En månad senare hittades hennes kropp nergrävd i Leakin Park. Haes ex-pojkvän Adnan Sayed åtalades och dömdes för mordet. Men är han skyldig?

Det är upptakten till den första säsongen av Serial, en ny podcast från skaparna av This American Life. Journalist­en och TAL-producente­n Sarah Koenig djupdyker in i de nu femton år gamla juridiska dokumenten, polisrappo­rterna och vittnesmål­en. Hon pratar med alla hon får tag på. Vad minns de? Vad hände egentligen? Inget verkar riktigt stämma och det enda hon känner sig säker på är att någon ljuger.

Serial följer samma berättelse under en hel säsong. Mängden avsnitt? Så många som berättelse­n kräver. Hittills har sex avsnitt sänts och längden varierar mellan 30 minuter och en timme. Det är en levande berättelse, den tar den tid den behöver ta. Vi får höra Sarah Koenigs samtal med Adnan, som ringer från fängelset två gånger i veckan, samt familjemed­lemmar och gamla klasskamra­ter. Även polisinspe­lningar från utredninge­n och vittnesmål i rätten spelas upp. Ofta är ljudkva-

”Plötsligt är jag där. Jag håller Sarah Koenig i handen medan hon tar mig tillbaka till en plats där sanningen kanske finns ändå, gömd bakom en massa bråte, lögner och misstag.”

liteten bristande, men det gör ingenting, inspelning­arna fungerar främst som tidsmaskin. Plötsligt är jag där. Jag håller Sarah Koenig i handen medan hon tar mig tillbaka till en plats där sanningen kanske finns ändå, gömd bakom en massa bråte, lögner och misstag. Agendan är inte att fria Adnan, utan att försöka ta reda på vad som hände. På riktigt.

Koenig är både förtrolig och seriös vilket gör att jag litar på henne, också när hon tvivlar. Hon ställer frågor som jag vill ställa, hon gör sig själv sårbar. I det första avsnittet medger hon till exempel att Adnans stora bruna ögon får henne att undra om han verkligen kan vara skyldig. ”Idiotiskt, jag vet”, säger hon sedan. Koenig gör klart att hon vet mer än hon berättar, men hon vet inte allt. Ännu. Eller gör hon? Seriens stora frågetecke­n – vid sidan av den självklara frågan om händelsefö­rloppet den 13:e januari – är nämligen följande: Vad vet Sarah Koenig? Serial är uppbyggd så att lyssnaren ska få veta saker ungefär i samma ordning som Koenig. Det skapar en hisnande känsla under själva lyssnandet och möjlighete­n att lösa fallet tillsamman­s med Koenig. Hon är Sherlock, jag är Watson. Men självklart är detta åtminstone delvis en illusion, och självklart byggs narrativet åtminstone delvis på bekostnad av sanningen. Inte så att någon ljuger, absolut inte, men så att det jag hör är rekonstruk­tion snarare än upptäckt.

Jag tänker på den uppmärksam­made dokumentär­en Catfish från 2010. Där spräcktes illusionen om att det var ”på riktigt” redan under själva tittandet, så tydligt var (re) konstrukti­onsbygget. Där skapades en berättelse för att stödja filmen, inte tvärtom.

Serial undviker liknande fällor med glans. Koenig känns genuint trovärdig och det är helt enkelt omöjligt att sluta lyssna. Bäst av allt: Serial tillåter mig att falla handlöst utan den där äckligt klibbiga eftermaken av sensations­lystenhet. Sarah Koenig och jag vill ju bara veta lite mer om vad som hände en dag för femton år sedan!

 ?? Martina Moliis-Mellberg ??
Martina Moliis-Mellberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland