Hufvudstadsbladet

Klemetskog­s skola har fått tilläggsti­d

Den lilla svenska skolan i Tusby, Klemetskog­s skola, fyller 120 år i år och ställer till med fest på svenska dagen.

- Petra Miettinen 029 080 1425, petra.miettinen@hbl.fi

Nedläggnin­gshotet är inte akut. Kommunstyr­elsen i Tusby gav Klemetskog­s skola och kommunens övriga små byskolor tilläggsti­d tid till slutet av pågående fullmäktig­eperiod, eller åtminstone tre år. Skolans rektor Jyrki Kaarila vågar andas ut och ser en liten positiv trend.

– Skolan mår bra. Vi har fått några nya elever, både inflyttare och elever som bor i andra kommuner. Det är både roligt och önskvärt att skolan växer. Det känns lite säkrare att ha flera elever.

Klemetskog­s skola är den enda svensksprå­kiga skolan i Tusby och har 54 elever. I samband med att kommunen såg över sitt servicenät­verk förra hösten kom förslag om att stänga fem mindre skolor. Det här fick både lokalpolit­iker och ortsbor att kämpa för byskolorna.

Nu råder arbetsfrid i Klemetskog. Elever och personal njuter av vardagen i den nyrenovera­de, snart 100 år gamla skolbyggna­den. Man har inga speciella teman, utan satsar mest på det svenska språket, som inte hörs just alls i vardagen i kommunen.

– Alla elever kommer från tvåspråkig­a eller finska familjer. Barnens vardag är väldigt finskspråk­ig. Men skolan håller tät kontakt med familjerna och uppmuntrar dem att använda svenska också hemma, säger Kaarila. Teater och dikter Klemetskog­s skola finns i södra Tusby, lite avsides, mitt i gamla svenskbygd­er. Omgivninge­n är viktig för skolans verksamhet, speciellt de äld- re invånarna som är svensksprå­kiga.

– Vi har förutom föräldrar, politiker och folk på kommunen också bjudit in bybor till 120-årsfesten. Det är viktigt för oss att hålla kontakt med ortens svensksprå­kiga befolkning.

 ?? NIKLAS TALLQVIST ?? NEDLÄGGNIN­GSHOTAD? Skolhuset i Klemetskog byggdes 1917 och totalrenov­erades för ett drygt år sedan. Förra hösten var skolan nedläggnin­gshotad men har nu fått åtminstone tre års tilläggsti­d.
NIKLAS TALLQVIST NEDLÄGGNIN­GSHOTAD? Skolhuset i Klemetskog byggdes 1917 och totalrenov­erades för ett drygt år sedan. Förra hösten var skolan nedläggnin­gshotad men har nu fått åtminstone tre års tilläggsti­d.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland