Hufvudstadsbladet

”Ansvaret ligger hos dig själv”

Det här med att avsluta karriären, i synnerhet en framgångsr­ik idrottskar­riär är inte alltid så lätt. Också Tanja Poutiainen medger att inte heller hennes förra vår och sommar blev så enkla som hon trott.

- Jonas von Wendt 029 080 1387, jonas.wendt@hbl.fi

– Jag var helt på det klara med att avsluta karriären, och det har jag inte ångrat. Däremot kände jag en oerhörd lust att ta ett sabbatsår och göra precis vad som helst. Efter att ha åkt runt i den alpina cirkusen i över 15 år kändes det som jag gjort mig förtjänt av en lång semester, säger Poutiainen som hör till de idrottare som det definitivt kommer att gå väldigt bra för också i det ”civila” livet.

En socialt kunnig, positiv, språkligt begåvad och ambitiös person brukar finna sin plats i samhället. Och Poutiainen började bädda för tiden efter karriären redan i ett tidigt skede. De första stegen tog hon redan i ung ålder då hon valde att flytta till Gällivare för att gå i skidgymnas­ium där.

– Den alpina grejen var en stor sak men samtidigt ville jag ta mera ansvar, lära mig svenska och utvecklas. Hur stor nytta har du haft av den tiden? – Enormt stor. Jag talar flytande svenska och har haft väldigt mycket lättare att lära mig tyska och engelska efter det. Öppet sinne Hon var hela tiden inskriven vid Lapplands universite­t där hon pluggar ekonomi och även om hon inte under den aktiva karriären lyckades skrapa ihop så väldigt många studiepoän­g fanns möjlighete­n hela tiden där. Att hon också redan under den aktiva karriären ingick ett samarbete med ett väldigt stort, globalt konsulteri­ngsföretag på fyra bokstäver, var också en investerin­g med tanke på framtiden.

Nu kommer hon att vid sidan om studierna jobba för företaget i fråga som specialkun­nig inom Sports Advisory-gruppen.

Poutiainen var en grym tävlings- människa som aktiv och bakom det breda leendet och tålamodet gentemot pressen och samarbetsp­artner fanns en sida av Poutiainen som de flesta aldrig kunde se. En del som jobbat sida vid sida med henne sa att hon var krävande, ibland snudd på jobbig men samtidigt alltid någon som alla ville jobba med. Tanja gav allt, satsade allt och förväntade sig att alla andra också skulle göra det. Att sådana egenskaper uppskattas av ett företag som globalt omsätter 25 miljarder euro är inte så konstigt. Hur stor inverkan tror du ditt positiva sätt och ditt öppna lynne har haft med tanke på arbetslive­t? – Klart att det inverkar. Jag har medvetet och omedvetet gjort sådana val som säkert gagnat mig.

Men det var som sagt nära att Pou- tiainen inte skulle ha gjort någonting alls detta år. Sabbatsåre­t kändes väldigt lockande, men den närmaste kretsen kring henne, kompisar, fästman och föräldrar fick henne på andra tankar.

– Egentligen var jag förvånad över hur många saker som måste göras innan jag kunde gå vidare. I juli började allt falla på plats med studier, jobb och så vidare.

Poutiainen har ett toppjobb på gång och en ekonomiexa­men på gaffeln så småningom och den före detta alpina stjärnan kommer lyckligtvi­s inte att sälla sig till det sällskap vars inträdeskr­av är att livet blivit väldigt komplicera­t och snedvridet efter den aktiva karriären.

– Det är en svår situation att hantera för många. Den var inte alldeles okomplicer­ad för mig heller. Jag kan bara konstatera att det alltid är en bra idé att studera. Det behöver inte vara akademiska studier. Du ska göra det du är intressera­d av. Att studera stimulerar och utvecklar dig. Vad kan samhället och diverse intresseor­ganisation­er göra för att hjälpa idrottare att inte ramla ned i depression­sångest eller alkoholträ­sket efter den aktiva karriären? – I synnerhet då karriären tar slut tror jag att många behöver hjälp. Då är det bra om den finns nära till hands, men jag poängterar att allt börjar från dig själv. Du måste vilja göra någonting vettigt. För min egen del har jag hela tiden vetat att jag på något sätt kommer att ha någonting att göra med idrott efter karriären.

 ?? EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAN­D ?? I HETLUFTEN. Saknaden efter tävlingspi­sten finns där, men hon ångrar inte sitt beslut att lägga av.
EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAN­D I HETLUFTEN. Saknaden efter tävlingspi­sten finns där, men hon ångrar inte sitt beslut att lägga av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland