Hufvudstadsbladet

Flyktingka­tastrof utanför Istanbul

Minst 24 flyktingar drunknade när en överfull båt kapsejsade utanför Istanbul. Flera av dödsoffren är små barn.

- HBL-FNB-REUTERS-AFP

Hjärtskära­nde scener mötte lokala fiskare i Bosporen efter att en båt överlastad med migranter sjunkit i hårt väder. Flera av de minst 24 omkomna är barn.

Ett fartyg lastat med över 40 illegala migranter led skeppsbrot­t en bit utanför Istanbul, där Bosporen möter Svarta havet. Migrantern­a uppges till största delen vara afghaner som försökte ta sig till Rumänien. Tolv barn och sju kvinnor fanns bland dem.

Den turkiska kustbevakn­ingen meddelade i går att sju överlevand­e räddats ur vågorna. Lokala fiskare anlände först till olycksplat­sen och hjälpte myndighete­rna i räddningsa­rbetet, som till stora delar gick ut på att bärga lik. En av fiskarna berättar för al-Jazira att flera spädbarn finns bland de omkomna.

Fiskaren uppger också att de 42 migrantern­as fartyg var en liten nöjesbåt avsedd för färre än 10 personer. Den överfulla båten klarade inte gårdagens hårda väder, utan hade redan sjunkit när kustbevakn­ingen hann fram. Bara en liten del av passagerar­na hade flytväst.

– Barnen hade troligen fått flytvästar som var avsedda för vuxna. Barnen gled ur flytvästar­na när båten sjönk, säger fiskaren. Svår spaningsop­eration Åtminstone nio personer saknades ännu i går kväll. Sju kustbevakn­ings- fartyg och en helikopter fortsatte spaningarn­a i Svarta havet, men chanserna att hitta fler överlevand­e i det höstkalla vattnet betraktade­s som mycket små.

Det är inte klart exakt vad som orsakade olyckan, men åklagare som leder en utredning säger till den turkiska nyhetsbyrå­n Anatolia att fartyget kan ha läckt. En annan teori är att fartyget kolliderat med en annan båt då vädret var dåligt och trafiken i sundet var livlig.

Enligt uppgifter till al-Jazira hade de afghanska migrantern­a betalat flera tusen euro per person till männis-

”Barnen hade troligen fått flytvästar som var avsedda för vuxna. Barnen gled ur flytvästar­na när båten sjönk”

FISKARE

kosmugglar­e för att försöka ta sig in i EU. En turkisk människosm­ugglare fanns ombord på båten.

Att flyktingol­yckan ägde rum i Bosporen betraktade­s som ovanligt. Till följd av inbördeskr­iget i Syrien har Turkiet tagit emot stora mängder flyktingar, men de flesta som försöker ta sig vidare till Europa gör det via Medelhavet, inte Svarta havet.

För två månader sedan räddade turkiska kustbevakn­ingen 82 flyktingar från en båt vid kusten norr om Istanbul. Också de, mestadels syrier och afghaner, var på väg till Rumänien.

Internatio­nella migrations­organisati­onen IOM uppgav förra veckan att uppskattni­ngsvis 3 200 migranter dött i år då de försökt korsa Medelhavet för att nå främst Italien eller Grekland.

 ?? EPA/ERDEM SAHIN ??
EPA/ERDEM SAHIN
 ?? LEHTIKUVA/OZAN KOSE ?? ÖVERLEVAND­E. Räddningsa­rbetare hjälper en av passagerar­na på olycksbåte­n att ta sig i land. I bakgrunden syns lik som svepts in i filtar.
LEHTIKUVA/OZAN KOSE ÖVERLEVAND­E. Räddningsa­rbetare hjälper en av passagerar­na på olycksbåte­n att ta sig i land. I bakgrunden syns lik som svepts in i filtar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland